FRANKRIKE. Homolobbyn i Frankrike har verkat för att homosexuella ska kunna ge blod trots att de bär på allvarliga smittor så som hivviruset. Förbudet kommer dock med all säkerhet stå kvar med anledning av hälsorisken.

gay-bloodDen franska etiska kommittén, Comité National d’Ethique (CCNE), har kommit fram till att det behövs mer forskning innan det görs några ändringar i lagen och har därför rekommenderat regeringen att behålla landets förbud mot att homosexuella får ge blod.

CCNE skriver i ett pressmeddelande att det fortfarande finns ”vetenskaplig osäkerhet” kring frågan och att en ändring av lagen, som franska HBT-organisationer vill åstadkomma, ”kan utsätta människor för medicinska risker, vilket bör tas i beaktande ur etisk synvinkel”.

— Att ge blod är ingen rättighet. Vad som betyder mest är hälsan och skyddet för mottagaren, säger Jean-Claude Ameisen, president för CCNE.

I Sverige har den vetenskapliga osäkerheten kring smittbärare i stort ignorerats. 1983 hade Socialstyrelsen ett förbud mot homosexuella att ge blod, men reglerna gjordes om 2010 och Sverige blev då ett av de första länderna att låta homosexuella och bisexuella lämna blod. Socialstyrelsen känner dock till riskerna för spridning av allvarliga smittor och har därför infört ett karensår där homosexuella män måste lova att de inte haft samlag med en homosexuell man på ett år.

Källa:
France set to keep ban on gay men giving blood


  • Publicerad:
    2015-04-02 10:15