Dagens datum 7 juli: Denna dag 1943 visar det tyska stridsvagnsesset Franz Staudegger prov på extremt hjältemod då han ensam attackerar 50 sovjetiska T-34:or och slår ut 22 av dem.

tiger-kursk

SS-Oberscharführer Franz Staudegger var en av många hjältar inom Waffen-SS och pansarbefäl inom 1. SS-Panzer-Division Leibstandarte SS Adolf Hitler. Haudegger förlänades Riddarkorset av Adolf Hitler personligen för sina bedrifter under slaget om Kursk den 7 juli 1943.

Franz Staudegger.

Franz Staudegger.

Upprinnelsen till detta skedde under slagets första dag, den 5 juli, då Staudegger färdades i sin Tiger för att möta upp resten av panserenheten, som leddes av Michael Wittmann. Stridsvagnen lät något oerhört och Staudegger kunde inte höra omgivningen. Plötsligt såg han ett ljussken och en annan stridsvagn som blockerade vägen. I tornet stod en person och rökte.

Staudegger klev ur sin Tiger och skrek åt den rökande personen att han blockerade vägen. När han kom närmare fick han sig en obehaglig överraskning: stridsvagnen var en sovjetisk T-34 och att personen uppe i tornet var en sovjetisk officer! Den sovjetiske officeren blev lika förvånad då den stridsvagn han hade observerat inte var en allierad sådan utan den fruktade Tigern. Staudegger var vid detta läge mycket utsatt och helt oskyddad. Hans enda vapen var en handgranat som han kastade mot T-34:ans lucka och som med både tur och skicklighet gick rakt i. Men bakom T34:an upptäckte han nu nästa obehagliga överraskning: ännu en sovjetisk stridsvagn!

Staudegger varnade sin Tiger-besättning och klev samtidigt upp på den andra T34:an. Då en besättningsman öppnade luckan för att se vad som hände utanför släppte Staudegger ner sin andra handgranat. För detta nästan otroliga hjältedåd belönades Staudegger med järnkorset av första klass. Ändå var det ingenting mot vad som skulle ske två dagar efteråt.

Den 7 juli (enligt vissa källor den 8 juli) gick sovjetiskt pansar till anfall vid Psyolknee under slaget om Kursk. Staudegger kunde inledningsvis inte delta i striderna då hans Tiger höll på att lagas. Då fick han en rapport om att 50-60 sovjetiska stridsvagnar närmade sig. Staudegger och hans män skyndade sig att göra de sista reparationerna och satte full fart för att som ensam stridsvagn möta den numerärt överlägsna fienden.

Under denna dag slog denna ensamma stridsvagn ut 17 sovjetiska stridsvagnar innan fienden retirerade för att omgruppera. Men Staudegger hade inte fått nog utan följde efter och slog ut fem stycken till, sammanlagt 22 stycken sovjetiska T34:or! Staudegger använde upp hela sitt ammunitionsupplag. Dagen efter kallades Staudegger till Führerns högkvarter där han förlänades Riddarkorset av järnkorset av Adolf Hitler personligen.

Die Schwarze Korps rapporterade om Staudeggers hjältedåd den 7 juli 1943:

En kraftfull sovjetisk pansarbildning rapporteras in. Unterscharführer Franz Staudegger, en lång Käntenbo, klättrar in i luckan till sin Tiger och rasar iväg i riktning mot fronten. På vägen berättar en grenadjär att fem sovjetiska stridsvagnar redan brutit igenom. Då ser han två av dem som attackerats och förstörts av enskilda män med närstridsvapen. På bara några minuter har hans pansarkanon förstört de återstående tre T34:orna. Staudegger rör sig nu in i ingenmansland.

Två ytterligare T34:or uppenbarar sig över en järnvägsbank. I loppet av en minut har de reducerats till pelare av rök. Fem ytterligare kommer fram ur en skog utanför vallen, också de förstörs efter en våldsam eldstrid. När han fortsätter framryckningen ser han den inrapporterade pansarenheten vid en ravin. Blixtsnabbt, från ett gynnsamt läge, tar skytten sikte och skott efter skott lämnar pipan.

Efter att 22 stridsvagnar förstörts är den pansarbrytande ammunitionen borta. De återstående stridsvagnarna beskjuts med högexplosiva granater, som orsakar allvarliga skador, samtidigt som Staudegger drar sig tillbaka genom att backa stridsvagnen, hela tiden med fienden i sikte. Men det är hög tid nu för hans ammunition är helt slut, motorn fräser, bränslet börjar ta slut. Grenadjärerna vinkade redan entusiastiskt till honom från sina positioner. Regementschefen nålar spontant fast ett järnkors, första klassen, på den djärva pansarofficeren.

För hans enastående mod och pliktkänsla tilldelade Führern honom Riddarkorset.

Då Staudeggers hjältedåd under slaget om Kursk är relativt okänt idag, kan det även ses som talande för de bedrifter som SS-soldater hela tiden utförde.


  • Publicerad:
    2018-07-07 00:12