Sitt första inhemska besök som statsminister förlade Fredrik Reinfeldt i det mångkulturella området Ronna i Södertälje där främlingsgäng för ett år sedan orsakade upplopp och besköt en polisstation. På plats gjorde Reinfeldt utspelet att det ursvenska är barbari och att vi svenskar är oförmögna till egen utveckling.

Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt anser att Sverige aldrig kunnat utvecklas utan influenser utifrån, vilket ska tolkas som att ”vi har alltid haft invandring” och att ”mångkulturen berikar oss”.

Det var vid ett möte under gårdagen med lärare och elever på Ronnaskolan som Reinfeldt enligt TT kom med utspelet att ”Det ursvenska är blott barbari”. TT bad efteråt om ett förtydligande och Reinfeldt svarade:

– Det kan ibland vara bra att ödmjukt påminna om att väldigt mycket av det som är Sverige har skapats i utveckling, just för att vi varit öppna för att ta emot andra människor och andra erfarenheter.

Svenskar har naturligtvis alltid delvis influerats utifrån, men att tyskar, holländare, norrmän med flera germanska folkslag bidragit till vår utveckling, likväl vi till deras, är inget bra försvarsargument för den gigantiska massinvasion av främlingar som sker idag och som försvaras av statsministern.

Vilka invandrare som ska ha bidragít till Sveriges utveckling framgår inte av Reinfeldts utspel. Kanske åsyftar han (appropå barbari) sin egen förfader, halvnegern ”John Hood”. Denne skojare till cirkusdirektör arrangerade loppcirkus, uppträdde som kannibal [!] och gjorde ”tjänsteflickan” Emma Reinfeldt med barn tills det att han en dag försvann spårlöst från landet. Kanske är det bara så att Reinfeldt med detta antisvenska utspel vill diskret håna det folk som på grund av dess urartning röstat in en person med negerblod att styra landet och som knappast kommer bidra till en sund utveckling av Sverige.

Relaterade artiklar:
Farfarsfarfar var ”kannibal” (Aftonbladet).
Reinfeldt: Det ursvenska är blott barbari (DN).
Reinfeldt tar time-out för att lära känna sitt afrikanska arv (Patriot.nu/satir).


  • Publicerad:
    2006-11-16 00:00