NATO I en debattartikel på Svenska Dagbladet kritiserar flera så kallade fredsorganisationer i Finland och Sveriges strävan att ansluta sig till Nato. Enligt debattartikeln kommer en anslutning nu försämra säkerheten i Norden och hela världen.

Det är bland annat representanter för Finlands Fredsförbund och Kristna Fredsrörelsen som undertecknat en debattartikel i Svenska Dagbladet som går till skarp kritik mot den finska och svenska regimens Nato-planer.

Enligt de så kallade fredsorganisationerna som undertecknat artikeln är det riskfyllt att ”ändra grundfundamenten för våra länders säkerhetspolitik utifrån en känslofylld och uppskruvad debatt” och ”inte minst i en spänd situation med ett oberäkneligt Ryssland”.

De påpekar att riskerna med ett Nato-medlemskap inte ändras för att politiska partier i Sverige och Finland ändrar åsikt om Nato och att medlemskap i krigsalliansen för Finland och Sverige innebär stora risker både på kort och lång sikt:

På kort sikt eftersom det riskerar att öka spänningarna i en redan konfliktfylld situation och för att det kan innebära ett direkt hot mot våra länder. På längre sikt för att det bidrar till en mer polariserad och militariserad värld som bygger på hotet om att använda kärnvapen.

Vidare kritiserar man att ett Nato-medlemskap innebär att Finland och Sverige inordnar sig i det amerikanska kärnvapenparaplyet – eller ”kärnvapenskuggan” som man kallar den – och att Natos egen kärnvapenpolicy är allt annan än restriktiv.

”I sin kärnvapenpolicy slår Nato fast att så länge det finns kärnvapen kommer Nato att förbli en kärnvapenallians. Det finns i policyn inga begränsningar för när eller hur kärnvapen skulle kunna användas, inklusive användning av kärnvapen för en första attack (alliansen har ingen så kallad no-first use policy)”, skriver författarna.

Hot om våld och upprustning Natos främsta verktyg

Man angriper dessutom själva fundamentet i Nato, nämligen att hotet om omfattande våld ska avskräcka en fiende från att anfalla.

”Hot om våld är alliansens främsta verktyg och dess hela utgångspunkt. Avskräckningen bygger på militär upprustning, som bidrar till en upprustningsspiral, där ingen stat vill känna sig i underläge och därför själv rustar upp så fort en motståndare gör det. Risken är stor att den avskräckning som påstås ge säkerhet istället leder till ökad misstro, mer vapen i omlopp och högre risk för att väpnad konflikt faktiskt bryter ut”, skriver man och konstaterar att Finland och Sverige nu kan komma att dras in i denna ”spiral av ökad osäkerhet”.

Vidare vänder man sig mot bilden av Nato som ”demokratins försvarare” och påpekar att USA:s militära gärningar i världen präglas av ”olagliga invasioner, krigsbrott och en vägran att bidra till internationella fördrag om nedrustning och mänskliga rättigheter”.

Det återstår dock att se ifall de så kallade fredsorganisationernas åsikt kommer att påverka Nato-processen, då politiker i framförallt Sverige inte har velat se någon allmän debatt i frågan och bland annat hänvisat till ”hemlig underrättelseinformation” som motivering till varför endast de själva är kapabla att ta det ödesdigra beslutet för landets framtid.