INRIKES. Webbtidningen Fria Tiders chefredaktör Widar Nord mötte Swedbank i Stockholms tingsrätt och har nu publicerat en ledarartikel på ämnet.

Stockholms tingsrätt. Foto: Camelia.boban, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Fria Tiders VD Widar Nord har i förrgår mött Swedbank i rätten efter att han stämt banken, detta efter att man stängt ner hans personkonto och Fria Tiders företagskonto. I en ledarartikel på tidningens webbsida beskriver Nord mötet i Stockholms tingsrätt, där rätten vid flera tillfällen ska ha avbrutit när obekväma frågor ställts till Swedbank.

Exempelvis frågade man om vilka uppgifter det är, som lämnats in av Widar Nord, som strider mot varandra och på vilket sätt de gör det. Detta är något som använts som ett argument av Swedbank för nedstängningen.

— Här säger du A och här säger du B, hur hänger de [uppgifterna] ihop? Finns det några sådana uppgifter, frågar Nord i en inspelning från rätten.

Man påstod sig heller inte förstå varför Nord vill ha ett konto i Sverige när han bor utomlands. Nord berättar i rätten att han tidigare förklarat detta för Swedbank över telefon, vilket man då ska ha godtagit. Bland annat ville Nord kunna legitimera sig med BankID och genomföra snabba transaktioner i Sverige utan onödiga extrakostnader.

Fria Tiders chefredaktör ger i ledarartikeln uttryck för en brist på förtroende för det svenska rättssystemet. En risk för politiska okynnesbeslut föreligger, konstaterar Widar Nord, men samtidigt påpekar han att han själv vunnit mål för Fria Tider när han överklagat tingsrättsbeslut till Svea Hovrätt.

Men så länge man är en dissident kan man inte riktigt räkna med att ha samma möjligheter i de liberaldemokratiska domstolarna. Ett ljus i mörkret kan enligt Widar Nord ses i Sverigedemokraternas nyväckta engagemang mot avplattformering på sociala medier och nedstängning av bankkonton.

Sverigedemokraterna har dock reagerat först nu, då avstängningarna kryper inpå deras egna politiska position. Huruvida de kommer driva frågan om yttrandefrihet för alla är oklart.

Ny våg av kontostängningar
På senare tid har ännu en våg av kontostängningar mot dissidenter inträffat. Förutom Fria Tider har även förläggaren Daniel Friberg drabbats, samtidigt som SwebbTV gått ut med att de inte tillåtits öppna bankkonto. Ofta har svepskälen ”dålig kundkännedom” samt ”penningtvätt och terrorfinansiering” använts för att bli av med kunder man av någon anledning inte vill ha.

Nyligen fick även Joakim Kannisto, en medlem i Nordiska motståndsrörelsen, sitt privatkonto nedstängt av Handelsbanken. Även här användes ovan nämnda argument, trots att Kannisto har sin inkomst från ett vanligt förvärvsarbete. Vad som ligger bakom nedstängningen, som kommer alldeles efter att Kannisto beviljats ett lån, är följande:

Innan detta beslut kontaktade Handelsbanken Joakim i november förra året och bad honom inom två veckor förklara vissa transaktioner han hade gjort. Totalt rörde det sig om cirka 60 transaktioner från januari till november 2020 som banken ville ha svar på. Det var överföringar, Swish-transaktioner, bankomatuttag och en insättning av kontanter som banken tyckte skulle redovisas. De allra flesta transaktionerna var utbetalningar Joakim hade gjort till andra personer och han gick steg för steg igenom allt så gott det gick i sitt svar till banken. Det var mestadels några uttag av kontanter där Joakim inte kunde presentera kvitton för vad han sedan hade handlat för kontanterna.

Joakim Kannistos konto har inte använts för några insamlingar till Nordiska motståndsrörelsen.

Gammalt fenomen som återaktualiseras
Den senaste tidens våg av kontonedstängningar är inget nytt fenomen. Sedan tidigare har politiska organisationer som Nordiska motståndsrörelsen och numera nedlagda Nordisk ungdom drabbats. Även denna nättidning, Nordfront, har drabbats.

Även bloggportalen Motpols konto har blivit stängt tidigare, med hänvisning till att verksamheten enligt banken är ”oetisk eller omoralisk”.

Nordiska motståndsrörelsens konto på Nordea blev nedstängt i slutet av 2017, men tidigare har man även blivit utkastade av Swedbank och Handelsbanken. I samtliga fall har man hänvisat till brott mot ”värdegrunden” som skäl för att stänga av organisationen.


  • Publicerad:
    2021-01-22 20:00