INRIKES. Idag meddelades en dom, enligt vilken den 54-årige man som åtalades för grov våldtäkt av barn frikänns från anklagelserna på grund av bristande bevisning.

En 54-åring boendes i Göteborg åtalades men frias nu från anklagelser om grova våldtäkter mot ett barn. Foto: Pixabay.com

Nordfront rapporterade för några veckor sedan om att en 54-årig man, som bor i Göteborg, åtalades för grova sexuella övergrepp mot ett till honom närstående barn. De övergrepp målsägaren beskrev var väldigt grova, men målsägandens berättelser och de övriga vittnesmål som åberopades som stödbevisning räcker inte för en fällande dom enligt Örebro tingsrätt.

Ett fall som målsägaren vittnat om är ett tillfälle då den tilltalade ska ha träffat en annan man som också haft ett barn med sig. De bägge männen beskrivs då ha bytt barn för att begå övergrepp mot dessa.

Vid ett annat tillfälle har han enligt målsägandens vittnesmål tagit denne med sig till en parkeringsplats dit fem pedofiler kommit för att begå sexuella övergrepp mot denne. Efteråt, uppfattar målsäganden, ska mannen ha fått något av de andra männen som denne uppfattar ska ha varit betalning.

Ett tredje är att den numera frikände mannen ska ha spänt fast offret i en säng och sedan begått övergrepp mot denne, för att sedan genomföra sexuella handlingar på sig själv inför offret.

Dessa exempel har kunnat beskrivas tydligt medan ytterligare cirka 30 mer omfattande övergrepp ska ha begåtts, samt ytterligare hundratals mindre övergrepp, enligt målsägandens uppgifter. Det finns också övergrepp som målsäganden berättar om som är så vidriga att Nordfront inte tänker beskriva dem ens med det mest ”stela” språkbruket.

Beskrivs av familjemedlemmar som översexuell
Bland den bevisning som åberopades till stöd för åtalet fanns, förutom vittnesmål från målsägaren, flertalet vittnesmål från familjemedlemmar där mannen beskrevs som översexuell. Det pekades bland annat på att han gått runt naken hemma och ofta dragit sexskämt. Även en häktesvakt vittnade om att mannen ertappades med att onanera på häktet under dagtid, som stöd för anklagelserna.

Även kvinnor han haft förhållanden menade att han var översexuell och i vissa fall även att han är homosexuell, något som stöds av annan bevisning i fallet som visar att han stämt träff med en annan man för gruppsex. Det framkommer också att han stämt träff med en iransk man i 60-årsåldern, som namnges i förundersökningsprotokollet, på en adress i Göteborg.

Tingsrätten: Bevisningen räcker inte till
I motiveringen till den friande domen står att de vittnesmål som lämnats av målägaren brister på en viktig punkt, nämligen detaljrikedom och perspektiv. Exempelvis pekar man på att han beskrivit andra omständigheter i livet, som lägenheter och hur den utpekade gärningsmannen är som person, på ett detaljrikt sätt.

Detta gäller enligt rätten inte de delar som rör de sexuella övergreppen åtalet gällde. Istället är dessa beskrivelser inte lika detaljrika. Från domen:

Han har varit detaljrik när det gäller omständigheterna kring gärningarna, t ex hur lägenheterna har sett ut, eller [den tilltalades] övriga tillkortakommanden som pappa. När det gäller själva övergreppen har han däremot inte varit lika detaljrik. Dessa har ofta beskrivits från ett externt perspektiv, t ex att han onanerade åt [den tilltalade] eller att [den tilltalade] urinerat på honom. Han har, som tingsrätten uppfattat det, inte närmare beskrivit sin egna upplevelser av det inträffade på ett sätt som kan beskrivas som levande. Han har alltså beskrivit skeenden eller handlingar mer än sina upplevelser av dessa.

Tingsrätten fortsätter resonera kring anklagelserna och den bevisning som finns:

Redan med tanke på den tid som gått sedan händelserna är detta förvisso fullt naturligt. Tingsrätten anser inte att det i sig talar emot målsägandens trovärdighet att detta framkommit först nu och att möjligheten att särskilja händelser därmed minskar. Tvärtom framstår det som naturligt att ett barn väljer för att berätta om denna typ av händelser. Det är även så att förutsättningarna att lämna detaljerade och levande berättelser varierar naturligt mellan personer. Målsägandens berättelse är alltså i och för sig förenlig med att han korrekt berättat om faktiska händelser. Men att berättelsen är av det slag som har beskrivits skärper kraven på den övriga bevisningen.

Inga andra vittnesmål finns om övergreppen, pekar tingsrätten på:

I avsaknad av en levande, detaljrik berättelse är det svårt att pröva robustheten i berättelsen mot annan utredning. Dessutom är det mycket svårt för den tilltalade att värja sig mot anklagelserna. Det finns även andra omständigheter som är ägnat att skärpa kraven på bevisning. Målsäganden har beskrivit ett i stort sett ständigt pågående övergrepp. Med hänsyn till att han varit hos [den tilltalade] mindre än varannan helg under fyra års tid, innebär hans berättelse i stort sett dagliga övergrepp. Dessa ska ha skett i en lägenhet med minst sex andra personer. Under delar av perioden har [den tilltalade] även haft flickvänner boende hos sig och som då har sovit i hans säng.

Trots att fler personer funnits i närheten har ingen annan sett någonting:

Trots detta har inte vid ett tillfälle någon av dessa personer reagerat på någonting av detta slag. Eller av misstag kommit i ett rum eller i en situation där ett övergrepp har pågått. Målsäganden har berättat att han vissa nätter legat fastbunden i [den tilltalades] säng med buntband, vilket framstår som ytterst riskabelt från synpunkten att någon av de övriga personerna kunde råka komma in i rummet. Vid minst ett tillfälle har det enligt åtalet funnits ett annat barn inblandat som också utsatts för sexualbrott. Det har såvitt framkommit inte gått att knyta detta till någon anmälan om sexuella övergrepp, dvs. inget annat barn i efterhand anmält detta övergrepp. Det finns inte heller i utredningen något spår av de andra män som enligt åtalet ska ha våldtagit målsäganden på en parkeringsplats.

Den stödbevisning som finns i form av vittnesmål om den tilltalades karaktär räcker inte för att övervinna detta tillkortakommande som finns hos huvudbevisningen, menar tingsrätten. Bland annat pekar man på att åklagaren inte lyckats knyta stödbevisningen till specifika gärningar. De personer målsäganden berättat om övergreppen för har fått höra detta först i samband med polisanmälan. De övergrepp de kunde berätta om har haft utgångspunkt i en lista målsäganden skrev ihop kring anmälan.

Rätten anser heller inte att de omständigheter som framkommit kring den tilltalades intresse för pornografi, och de kategorier av sådant material man funnit, ger stöd till anklagelserna då de inte hittat något som har med barnpornografi eller övergrepp att göra. Med tanke på det stora sexintresse han enligt utredningen verkar ha uttrycks i tingsrätten förvåning över att sådant matieral inte påträffats om anklagelerna stämmer.

Inte heller att den tilltalade stämt sexträffar med andra vuxna män och kvinnor har egentligen med gärningarna att göra. ”Sammantaget finns det alltså inte någon stödbevisning av vikt som tar sikte på gärningspåståendena i målet”, skriver Örebro tingsrätt, och avslutar: ”Vid detta förhållande anser tingsrätten att utredningen inte är sådan att det högt ställda beviskravet i ett brottmål är uppfyllt. [Den tilltalade] ska därför frikännas från åtalet.”

Huruvida målet kommer drivas vidare till hovrätten återstår att se. Nordfront kommer följa utvecklingen i fallet.


  • Publicerad:
    2021-07-21 12:00