ÅSIKTSFÖRTRYCKET. En svensk som åtalades för att på Facebook ha uttryckt sig missaktande om muslimer friades nyligen av rätten då det inte gick att bevisa vem som hade skrivit kommentaren.

En svensk man i Kolbäck friades nyligen från anklagelserna om hets mot folkgrupp som riktades mot honom. Anmälan inkom till polisen i ett mejl den 10 april 2017 och menade att den tilltalade svenske mannen hade skrivit kommentaren ”Här har ni dessa ökenapor i action mot en försvarslöst får fy fan för dessa Muslimer”. Kommentaren stod under ett filmklipp som var postat i Facebookgruppen ”Stoppa maktmissbruket” som visade några som var grymma mot ett får.

Den menade dock att det inte var han som hade skrivit inlägget trots att kommentaren var postad från hans Facebookkonto. Han berättade att han var småföretagare och aldrig brukade logga ut från Facebook på sin dator och att det måste ha varit någon av de andra som får använda hans dator som hade skrivit kommentaren.

Tingsrätten skriver:

Mot bakgrund av den tilltalades inställning och berättelse, har tingsrätten först att pröva om det kan anses utrett att det är den tilltalade som har skrivit inlägget. Det får anses utrett att inlägget gjorts från någon som var inloggad på hans facebook-konto. Ingenting i utredningen tyder på att någon annan hackat hans konto.

Det ankommer inte på den tilltalade att bevisa att han är oskyldig eller att presentera några andra tänkbara förklaringar eller gärningsmän. Det är åklagaren som har att visa bortom rimligt tvivel att det är den tilltalade som har gjort inlägget. En tilltalad har rätt att tiga och har inte som utgångspunkt någon förklaringsbörda. Endast i särskilda situationer kan en sådan börda uppkomma.

Tingsrätten finner inte att den tilltalades uppgifter om att vänner eller kollegor kan ha gjort inlägget är så osannolik att den kan bortses ifrån. Under förhöret har den tilltalade visserligen förklarat att han står för inlägget, vilket skulle kunna tyda på att det är han som har gjort det. Emellertid har under förhöret framgått att han av allt att döma inte förstått vilket inlägg som kommentaren avser eftersom han först talat om en film som visat misshandel av en pojke och en annan film som avsåg misshandel av en åsna, när kommentarerna under inlägget snarast tyder på att filmen (om vars innehåll upplysning ej finnes) visar våld mot ett får. Det bör vid bedömningen av den tilltalades något motstridiga uppgifter även beaktas att det var nästan ett och ett halvt år sedan kommentaren gjordes.

Enligt tingsrätten bedömning är det därför inte styrkt bortom allt rimligt tvivel att det är den tilltalade som skrivit kommentaren som avses med åtalet. Åtalet ska därför ogillas. Med denna bedömning saknas skäl att bedöma om kommentaren är otillåten enligt bestämmelsen om straff för mot hets mot folkgrupp, på sätt som åklagaren påstått.

Personen som skickade in anmälningen om hets mot folkgrupp till polisen hade i mejlet uppgivit namnet Johan Eriksson, ett namn som har dykt upp i andra fall som Nordfront har skrivit om där personer har åtalats för hets mot folkgrupp. Namnet kan mycket väl vara påhittat, då det inte krävs någon identitet på den som anmäler. Anmälningen är utformad på samma sätt som många av Näthatsgranskarens anmälningar har varit.

Trots att rätten friade den anklagade mannen i detta fall så innebär åtal som detta ett övergrepp från systemet mot vårt folks yttrandefrihet. De som blir åtalade känner med största sannolikhet olust och färre människor kommer att våga ge uttryck för sina tankar. Utöver detta så medför sådana här åtal stora kostnader för samhället.

Tiden för överklagan gick ut utan att åklagaren hade överklagat tingsrättens dom, varför den tilltalade friades från anklagelserna.

Källa:
Västmanlands TR B3015-18 Dom 2018-09-18


  • Publicerad:
    2018-11-09 12:50