DEMONSTRATION. Nordfront återpublicerar här en artikel från Vastarinta, som ur ett ideologiskt och historiskt perspektiv försvarar samarbetet mellan europeiska nationalister inför frihetsmarschen i Helsingfors den 6 december.

Klicka för större bild.

I Helsingfors marscherar man för frihet den 6 december. Det är frågan om en öppet politisk självständighetsmarsch som anordnas av nationalsocialister. Som alltid så började massmedia sin lögnkampanj mot marschen i god tid. På grund av deras skriverier är det ett bra tillfälle att här kommentera samarbetet mellan revolutionära nationalister.

Massmedia påstod under helgen att marschen skulle ha dunkla ”kopplingar till Ryssland” eftersom nyheten om marschen översatts till flera språk – däribland ryska. Nordiska Motståndsrörelsen har under årens gång översatt nationalsocialistiska texter och videos till flera olika språk därför att man följer vår verksamhet med stort intresse runtom i världen.

Media intresserade sig för vår ryska översättning eftersom man de senaste åren i Europa har försökt dra undan mattan för den växande invandringskritiska rörelsen genom att hävda att det rör sig om ett hemligt ”hybrid-” eller ”informationskrig”, som leds av Vladimir Putin, mot den liberala Europeiska unionen. Enligt massmedias konspirationsteori är alltså nationalister och invandringskritiker antingen Putins nyttiga idioter eller i värsta fall till och med avlönade agenter – detta trots att Rysslands regering förföljer nationalister och till och med har tagit parti mot exempelvis Motståndsrörelsen.

När vi först skrev om massmedias lögner påminde vi om att alla nationellt sinnade är välkomna till tillställningen. En av våra läsare frågade då varför vi inte gav efter lite till massmedia och tog avstånd från Rysslands vita nationalister. Det finns också de som anser att ingen icke-finsk (oavsett om de är norrmän, svenskar, italienare, tyskar eller britter) har något att göra på firandet av Finlands självständighet. Vi håller inte med om detta.

Sedan den första 612-marschen år 2014 har marschen varje år besökts av utländska vita nationalister. År 2016 anordnade vi den första frihetsmarschen, där det också deltog folk från olika delar av Europa. Aktivister från Motståndsrörelsen har i sin tur besökt självständighetsmarscherna i Polen och Lettland i år för att visa vårt stöd och hämta inspiration för vår egen kamp.

Dagens folkutbytespolitik i Europa utgör ett hot mot alla vita folk oavsett nation. Folkförrädarnas verksamhet följer i stort sett samma mall i alla europeiska länder. Samtidigt har radikala och framgångsrika organisationer som Gyllene Gryning inspirerat och gett lärdomar till andra europeiska nationalister.

Vi kan alla lära från varandra. Samarbetet har gjort oss starkare och politiskt klokare. Med andra ord har samarbetet bara varit till nytta, varför vi välkomnar alla nationalister att delta i frihetsmarschen.

Kritikerna har också påstått att 2000-talets radikala nationalister ”skämmer ut” tidigare generationers kämpar genom att samarbeta över nationsgränserna. Påståendet är absurt, då jägarrörelsen, som utgjorde ryggraden i den finländska självständighetskampen, blev till genom ett nära samarbete med tyskarna. Det finns med andra ord ingen historisk grund för att ringakta andra europeiska folk i samband med självständighetsdagen.

I Finlands historia hittar man också andra intressanta exempel på samarbete. På självständighetsdagen 2013 publicerade Kansallinen Vastarinta artikeln ”Den radikala vägen till frihet”, där vi tog upp 1900-talets kamp för ett självständigt Finland. Många av aktörerna som presenterades i artikeln förde en så kompromisslös och fysisk kamp mot förtrycket att det finns få nationalister idag (förutom nationalsocialister) som öppet vågar hedra dessa hjältar. Men det var just deras radikalism som ledde till Finlands frihet.

Lennart Hohenthal, som tillhörde Finska Aktiva Motståndspartiet, sköt folkförrädaren tillika prokuratorn Eliel Soisalon-Soininen.

En av grupperna var Finska Aktiva Motståndspartiet, som kämpade mot det ryska förtrycket bland annat genom att beväpna folket och bekämpa folkförrädare. Inte heller de drog sig för samarbete över gränserna. Faktum är att man var tvungna att grunda Motståndspartiet just därför att dess blivande ledare hamnade i bråk med ”moderata” nationalister angående frågan om samarbete!

Enligt statsvetaren Mikko Lahtinen grundades Motståndspartiet eftersom dess grundare Konni Zilliacus förespråkade samarbete mellan radikala finländare och ryssar mot förtrycket. Slutligen var såväl Motståndspartiet som organisationen Blodhundarna, som inspirerats av Motståndspartiet, betydligt effektivare än de ”moderata” självständighetsivrare som ondgjorde sig över samarbetet.

Paavo Susitaival, som var son till Osvald Sivén som tillhörde den ursprungliga självständighetsrörelsen, var i själva verket starkt för ett nordiskt samarbete. Susitaival tillhör förra århundradets mest respekterade radikala finländare, så var och en som är emot tanken på samarbete borde läsa vår artikel ”Pohjoismainen yhteistyö ja isänmaallisuus” där vi bland annat skriver:

Tanken om ett nordiskt samarbete är ingalunda nytt, utan skisserades redan av den kända IKL-aktivisten Paavo Susitaival i dennes artikel ”Nordens neutralitet”. Enligt Susitaival skulle det bästa alternativet till Nato och Sovjetunionen, som då satte press på Finland med hjälp av VSB-avtalet, vara en gentemot stormakterna neutral nordisk buffert:

”I samband med att VSB-avtalet avvecklas skulle vi kunna föreslå för Norge och Sverige att dessa tre nordiska länder skulle utgöra en helt neutral statsunion, lika neutralt som Schweiz. Det här neutrala blocket skulle frigöra Ryssland från dess ’nordvästfront’, som oroar det.

En neutral finsk-nordisk union skulle gagna hela Norden och världsfreden. Vackra ord, neutralitetsfrasologin och självbedrägeri gör det inte. Det här är inte skandinavisk sentimentalitet. Tvärtom är det frågan om en rättfram skandinavisk realism. — Ett neutralt Norden är en ljus, klar och kall sak.”

När vi välkomnar alla nationellt sinnade till frihetsmarschen så kämpar vi emot den nuvarande korruptionen och vårdar samtidigt tidigare generationers frihetskamp. Den nationalistiska kampen i Finland har aldrig handlat om ringaktning mot andra vita folk eller chauvinism.

Massmedia och andra politiska fiender kommer naturligtvis att fortsätta ljuga i syfte att släcka den växande nationalistiska rörelsen. Det bästa svaret på lögnpropagandan är att föra fram den finska självständighetskampens tystade historia samt de ursprungliga frihetskämparnas verkliga tankar. Kom med i frihetsmarschen den 6 december och bli en del av kedjan av kämpande finländska generationer!

/KohtiVapautta.com

Ursprungligen publicerad på Vastarinta.


  • Publicerad:
    2017-11-25 10:00