Dagens datum 8 februari: Ingenjören Fritz Todt dog detta datum 1942. Han blev mest känd för att ha lett byggandet av Autobahn och som en folkgemenskapens förkämpe.

CD_62673_Todt Fritz Todt föddes 1891 i Pforzheim, Tyskland, som son till en fabrikör. När han var 20 år läste han till ingenjör vid det tekniska universitet i München. Dessa studier blev dock avbrutna av första världskriget. Todt tjänade under kriget bland annat som spaningsobservatör inom det tyska flygvapnet. Han mottog järnkorset och avancerade till flygofficer.

Efter kriget återtog Todt sina studier innan han började arbeta på ett företag som var specialiserade på att bygga vägar och tunnlar och han blev även medlem i NSDAP redan 1922. I december 1932 hade Todt skrivit en plan för Autobahn med titeln ”Förslag och finansiella planer på arbete för en miljon människor”. Adolf Hitler imponerades av detta dokument och när han tog makten 1933 utnämnde han efter bara några månader Todt till ansvarig för det nya Autobahn-projektet med uppgiften att bygga detta nationella motorvägssystem över hela Tyskland.

Fritz Todt (t.h.) inspekterar byggandet av Autobahn.

Fritz Todt (t.h.) inspekterar byggandet av Autobahn.

Hur många som arbetade inom Autobahn är oklart, men många källor pekar på att man vid starten 1936 anställde 130 000 tyskar för att bygga motorvägarna och uppemot 270 000 ytterligare för att tillverka och förse motorvägsarbetarna med anläggningsmaskiner, stål, betong, skyltar och annan utrustning. Omkring 3800 kilometer motorväg färdigställdes och ytterligare 2000 kilometer påbörjades.

reichsautobahn1jh5

Ett av målen med Autobahn var att underlätta för transportering av militären. Ett annat var för att uppmuntra till resor inom Tyskland för att på detta sätt tjäna folkgemenskapen: ”Dessa vägar tjänar inte enbart ett syfte av transportering, de binder också samman vårt faderland. I dessa motorvägar kommer vår ingenjörskonst reflektera den nationalsocialistiska rörelsen”, uttryckte Fritz Todt. Todt gav också instruktioner om att det massiva motorvägsbygget inte fick förstöra naturen och att man därför måste ha med dessa aspekter i planeringen. Han ville att bensinstationer och andra omkringliggande byggnader skulle smälta in med landskapet:

   Det tyska landskapet är något unikt som vi inte kan störa och inte har någon rätt att förstöra. Ju mer tätbefolkat vårt ’livsrum’ blir med bosättningar, desto större kommer vår hunger vara för orörd natur. De ständigt ökande själsliga skadorna som orsakas av livet i den stora staden kommer att göra denna hunger praktiskt okontrollerbar […] När vi bygger här på detta landskap i vårt hemland måste vi vara tydliga på att vi måste skydda dess skönhet, och på platser där denna skönhet har försvunnit, kommer vi att återskapa den.

1938 grundades Organisation Todt som Fritz Todt själv ledde. Denna gigantiska organisation, som sysselsatte omkring 1,5 miljoner arbetare, inkorporerade motorvägsbyggandet med andra uppdrag såsom reparationer av krigsskadade broar, vägar och järnvägar samt byggandet av Atlantvallen och Västvallen. Västvallen var ett försvarssystem som innefattade över 18 000 bunkrar, tunnlar och stridsvagnshinder och skyddade från eventuella angrepp västerifrån. Atlantvallen byggdes på motsvarande sätt för att hindra fientliga angrepp från England. Minor lades ut på stränderna och en bit ut på vattnet och pålar sattes upp vid troliga landningsplatser för glidflygplan och fallskärmsjägare.

800px-Longues-sur-Mer_Battery

Efter ett möte med Hitler i ”Varglyan” avled Fritz Todt i en flygplansolycka den 8 februari 1942. Vad som exakt hände har aldrig klarats upp men sabotage misstänktes. Brittiska underrättelsetjänsten, som försökte mörda de främsta och mest effektiva tyska ledarna, hade tidigare försett tyska förrädare med utlösningsmekanismer till sprängladdningar som exploderade vid en viss höjd. Det är känt att en sådan sprängladdning med höjdutlösning smugglades ombord på ett av Hitlers plan i mars 1943.

Hitler höll under begravningen ett tal där han prisade Todts insatser för det tyska folket, framförallt på det sätt som han såg parandet av nationalismen och socialismen ”inte som ett problem som måste lösas utan som en fråga som måste besvaras”. Hitler tackade Todt för att han aldrig övergett nationalsocialismens ideologiska mål utan istället varit med att skapa den nationalsocialistiska världsåskådningen och att ”den man, som själv dirigerat miljontals tyska arbetare, var inte bara intellektuellt utan också i sitt hjärta en sann socialist”. Hitler lyfte i talet fram Todt som en person som kunde relatera till sina arbetare:

   Det fanns en tid när ödet tvingade honom, den störste byggnadsingenjören genom tiderna, att tjäna sitt dagliga bröd som en enkel arbetare, precis som det hände i mitt fall. Aldrig för ett ögonblick skämdes han över detta faktum. Tvärtom var det på senare år för honom en källa för stolta och tillfredsställande minnen, då han, den störste byggchef världen någonsin har känt, hade tillfälle att titta på eller visa andra ett fotografi av sig själv föreställande honom i anspråkslös arbetarklädsel, arbetandes på vägen, täckt av damm och smuts eller framför ett sjudande fat med tjära. Av denna anledning tog han särskilt till sitt hjärta sina tyska ’vägbyggare’, som han kallade dem för.

   När vi mottog de hemska nyheterna om olyckan, för vilken vår käre byggmästare fallit offer, fick många miljoner tyskar samma känsla av tomhet som alltid uppstår när någon oersättlig människa tas från sina kamrater.

Die Deutsche Wochenschau om bland annat Fritz Todts begravning:

Tredje riket-dokumentär (med engelska subtitles) om Fritz Todt:

Fritz Todt förklarar Autobahn:

Hitlers tal vid Todts begravning.

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-02-08.


  • Publicerad:
    2019-02-08 00:00