FINLAND. Den kvinnliga frivilligorganisationen Lotta Svärd som verkade i Finland under andra världskriget hedras med en ny staty. Projektet är en del av Finlands 100-årsjubileum som självständig nation.

I år firar Finland sitt etthundrade år som självständig nation. Jubileumsåret i ära hedras krigsveteraner runt om i landet och nu skall även de kvinnor som under krigsåren gjorde sitt i kampen om att försvara Finland från kommunismens dödsgrepp hyllas. Detta genom att resa en staty i Forssa till den kvinnliga frivilligorganisationen Lotta Svärds ära.

Under andra världskriget tjänstgjorde tusentals finska kvinnor i organisationen. De arbetade bland annat som sjuksköterskor, telefonister, kontorister och skötte kantinen. Under vinter- och fortsättningskriget innebar de frivilliga kvinnornas insats att fler än 100 000 man kunde sättas i andra uppgifter, varav 50 procent till fronten. Således motsvarade lottornas insats i kriget den av sju divisioner.

Efter kriget ansåg dock de allierade att organisationen var fascistisk och år 1944 förbjöd Finlands regering organisationen på grund av dessa utländska påtryckningar. Men nu skall deras välförtjänta minne alltså hedras.

Stiftelsen för Lottornas minne har i samarbete med Forssa kommun och lokala företag nu samlat in de pengar som behövs och nu återstår enbart valet av plats för statyn. Minnesmärket kommer att vara en av få statyer och monument i landet som dedikerats till de kvinnor som deltog i kriget.

Källor:
Lotta Svärd -patsas Forssaan: ”Patsashanke on jo pitkällä”
Lotta Svärd-organisationen Wikipedia


  • Publicerad:
    2017-11-24 17:30