UPPSALA. Frivilligt ensamstående kvinnor i Uppsala län jublar nu när de erbjuds assisterad befruktning på Akademiska sjukhuset. Det socialdemokratiska landstingsrådet Börje Wennberg ser detta som en ”naturlig utveckling” och en självklarhet att inte bara heterosexuella par ska kunna skaffa barn.

karnfamilj

Alla barn ska ha rätt till en mor och en far.

Glädjen är stor bland frivilligt ensamstående kvinnor i Uppsala län som nu erbjuds assisterad befruktning med insemination (IVF) på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Det som tidigare varit omöjligt har nu blivit möjligt, när ensamstående och barnlösa kvinnor under 40 år erbjuds samma villkor som par vad gäller möjlighet att skaffa barn.

Det socialdemokratiska landstingsrådet Börje Wennberg beskriver det hela som en ”naturlig utveckling” och en självklarhet att människor i alla möjliga olika konstellationer av parförhållanden såväl som ensamstående kvinnor ska ha möjlighet att skaffa barn. Socialdemokraten beskriver assisterad befruktning för kvinnor utan män som en ”naturlig” del av jämlik vård.

Landstingsrådet Vivianne Macdisi, även hon socialdemokrat, instämmer i jublet.

– Det handlar om att vi anpassar reglerna efter hur verkligheten ser ut, och det kommer underlätta för väldigt många människor. Det är vi väldigt glada för, säger hon.

Uppsalabon Linnea Hansson företräder organisationen FEMMIS, vilket står för ”frivilligt ensamstående mammor med insemination/IVF”. Hon är en av de kvinnor utan män som inte orkade vänta. Linnea tog saken i egna händer och reste till Danmark där hon blev inseminerad. Hon är numera mamma till tre faderslösa små barn och mycket glad över det nya regelverket gällande assisterad insemination.

– Det är såklart kul och det som är bra är att vi i alla fall i år har samma ekonomiska villkor som par. Det är samma patientavgift som gäller så det är jättebra, säger hon.

Sedan tidigare erbjuds IVF till par som är sambos, gifta eller i ett partnerskap. Det vill säga både heterosexuella par och personer av avvikande sexualitet som lever tillsammans. Än så länge tillåts enbart inseminering med kvinnans egna könsceller, men i landstingsstyrelsens beslut noteras att det kan bli aktuellt att utöka möjligheten till assisterad befruktning. Det är exempelvis idag inte tillåtet att använda både donerade spermier och ägg, surrogatmoderskap är inte heller tillåtet i Sverige.

Källa:
Klart för assisterad befruktning


  • Publicerad:
    2016-06-24 13:30