Både den 24 och 26 november deltog medlemmar från Ludvika på två fullmäktigemöten där Pär Öberg representerar Svenska Motståndsrörelsen.

Under mötet den 24 behandlades motioner som: Motion om giftfri kommun, motion om utveckling av återvinningscentralen i Ludvika, möjligt köp av Brunnsvik med mera.

Den 26 behandlades kommunens budget för den kommande mandatperioden.

DSC_0130[1]


  • Publicerad:
    2014-12-08 18:25