PUBLIC SERVICE. SR:s vd slår ifrån sig när hon frågas om vanliga människors uppfattning om partisk nyhetsbevakning på public service.

Under gårdagen publicerade Medieakademien sin årliga Förtroendebarometern som bland annat visade att nära fyra av tio av de 1200 tillfrågade anser att nyhetsbevakningen på public service är vänstervriden. 38 procent anser att SR har en vänstervriden nyhetsbevakning och 39 procent att SVT har det. Endast två procent ansåg att nyhetsbevakningen var högervriden.

I samband med detta intervjuade Studio Ett Henrik Ekengren Oscarsson, ledamot i Medieakademin och Cilla Benkö, vd Sveriges Radio. Oscarsson inledde med att berätta att man var nyfiken på människors uppfattningar om public service-medierna.

— Det finns ett narrativ om att medierna och den etablerade journalistiken inte representerar folket, och i Sverige finns också en sådan diskussion om att public service-medier lutar åt olika håll och att det kanske finns en marknad om ideologisk tillrättalagd nyhetsförmedling, säger han om varför man ville utreda folks uppfattningar.

Därefter intervjuas Sveriges Radios vd Cilla Benkö. Benkö vill inte riktigt svara på frågan om varför hon tror att folket tycker som de gör utan hänvisar istället till andra länder där hon påstår att det är bevisat att public service vid sidan av kommersiella medier är ”bra för demokratin”. Vidare talar hon om ”högljudda personer” och ”starka krafter” som vill få folk att tro att SR är vänstervridet.

— Det är olyckligt när man inte förhåller sig till fakta när man pratar om Sveriges Radio utan att man vill, av ideologiska skäl, få svenska folket att tro att vi är mer vänster än det vi de facto är – ett starkt alternativt som står opartiskt i mitten.

Benkö får flera gånger frågan om vad det kan bero på att personerna i undersökningen, som är vanliga personer, har denna uppfattning om Sveriges Radio och huruvida dessa också är en del av de ”starka krafter” som Benkö talar om. Benkö vill dock inte svara på denna fråga.

— Det här är ju 1200 vanliga personer som svarat på vad dom anser, ser du inte det som ett problem? frågar Studio Ett:s programledare. Benkös svar på frågan indikerar att man från SR:s sida inte tar undersökningen på allvar.

— Jag ser det bara som ett problem om det i forskning finns belägg för att vi inte klarar vårt opartiskhetskrav, säger Benkö men lägger till att SR ”självklart också måste lyssna”. Benkö tillägger att SR inte kommer genomföra några åtgärder baserat på en undersökning på 1200 personer då man har miljontals andra nyhetskonsumenter.

En undersökning från 2019 visade att 70,7 procent av Sveriges journalister skulle rösta på antingen Socialdemokraterna, Miljöpartiet eller Vänsterpartiet (jämfört med 46,8 procent dessa partier tillsammans fick i senaste riksdagsvalet) om det vore val idag. En tidigare undersökning visar hur över 80 procent av journalisterna på just Sveriges Radio röstar på dessa tre partier.


  • Publicerad:
    2021-03-24 14:30