Sanktioner När ”världens sju starkaste ekonomier” på söndagen beslutade sig för ett importförbud mot ryskt guld, förutspådde USA:s representant att åtgärden ”kommer att svida” för den ryske presidenten.

G7, det vill säga den informella gruppen bestående ”världens sju starkaste ekonomier” Frankrike, Italien, Japan, Kanada, Storbritannien, Tyskland och USA har nu bestämt sig för att sluta importera guld från en av världens största guldproducenter, Ryssland.

Med sina 255 ton producerat guld under 2021 blev Ryssland förra året tredje största guldproducent i världen.

Beslutet, som likt andra sanktioner uppges syfta till att ”sätta press” på Ryssland med anledning av Ukrainakonflikten, fattades under gruppens sammankomst i södra Tyskland på söndagen. USA har i sammanhanget anfört att guld är Rysslands näst största exportvara och att förlust av den inkomst, som en utebliven export innebär, därmed måste svida för landets president Vladimir Putin. Vita Huset har presenterat en statistik, enligt vilken Rysslands guldexport under 2020 utgjorde fem procent av världens sammanlagda export av guld. 90 procent av denna export, hävdar man, hamnade i ett G7-land.