Debatt

Nordfront Debatts primära syfte är att öppna upp för diskussion. Här publiceras artiklar under olika ämnen där författaren kan vara offentlig eller i vissa fall anonym. Tanken är att man under Nordfront Debatt ska låta åsikter ventileras, argumenteras och debatteras. Motståndsrörelsen och Nordfronts redaktion ställer inte nödvändigtvis sig bakom allt som skrivs. Läs mer utförligt kring Nordfront Debatt här.

De flesta stater i västvärlden är idag kraftigt skuldsatta och brottas med ekonomiska problem. Denna debattartikel, av Thord Eriksson, tar upp det ohållbara i matematiken bakom dagens välfärdssystem.

Jag tror inte att det har undgått någon att de flesta stater i västvärlden har ekonomiska problem. Länder som Grekland, Spanien och Portugal befinner sig på randen till statskonkurs och hålls uppe genom artificiell andning från EU och IMF. I USA har staten ett budgetunderskott på nästan 1 400 000 000 000 dollar per år. I EU var statliga utgifter 49,1 procent av BNP 2011. Det är otroligt mycket pengar men trots detta verkar det inte finnas pengar till infrastruktur, utbildning eller försvar. Välfärdssamhället har blivit så dyrt att det håller på att knäcka många länders ekonomi.

2010 stod välfärden för 27 procent av ekonomin i Europa. Bidrag och sociala omkostnader står alltså för mer än en fjärdedel av ekonomin. USA brukar vara känt för att ha mindre välfärd än Europa. Trots det gör de av med 2 247 300 000 000 dollar per år på välfärd. USA:s kostnader för ränta på statsskulden och välfärdskostnader är större än USA:s skatteintäkter.

Oavsett var man står ideologiskt i välfärdsfrågan måste man acceptera att dagens modell av välfärdssamhället inte fungerar. De senaste åren har välfärdssamhället hållits uppe av ett stadigt växande skuldberg. Att fortsätta låna tusentals miljarder för att betala ut bidrag håller inte i längden. Länder som Grekland, Italien och Spanien har för länge sedan passerat gränsen för hur mycket skulder marknaden tror att de klarar av och straffas därför idag hårt för sina skuldberg. USA har över 86,8 tusen miljarder dollar i så kallade unfunded liabilities, eller pengar de har lovat att betala men där de saknar en plan för hur det ska gå till. Folk som tror att de ska få de pengar som staten har utlovat, eller tror att de ska fortsätta få bidrag som finansieras med lån, kommer att bli besvikna.

I dagens mångkultur går det inte att låta alla ha en hög ekonomisk standard. Vi har en minskande vit befolkning som ska försörja en allt växande grupp av invandrare som saknar utbildning, motivation och möjlighet att skaffa sig en egen inkomst av västerländsk standard. Vi kommer på sikt inte att ha råd att köpa Iphones och Thailandsresor åt en stadigt växande skara av somaliska analfabeter. Detta är inte ideologi, det är fakta. Länder som har drabbats hårt av mångkulturen har tvingats låta botten av samhället falla fritt. Länder som Sydafrika och Brasilien har låtit de fattiga bli väldigt fattiga. I Sydafrika finns inget socialkontor som ger dig en lägenhet om du är fattig. Även om de vita i Sydafrika tvingas betala stora summor varje år för att minska misären hos den fattiga befolkningen skulle det helt enkelt vara omöjligt att ge dem en västerländsk livsstil.

20121229_aldrevard

Behovet av välfärd finns dock kvar. Vi svenskar blir också gamla, sjuka eller på annat sätt oförmögna att försörja oss. Hur ska vi göra när socialkontoret har bommat igen efter att somalierna drivit det i konkurs?

Vi måste bygga vår egen välfärd. Att skaffa barn som ska ta hand om en när man är gammal är historiens i särklass vanligaste sätt att trygga sin pension. När svenskar inte längre kan få pengar när de är sjuka får vi ta hand om våra sjuka. Istället för hemtjänst så kommer vi behöva hjälpa våra äldre grannar och släktingar. En stor familj och god grannsämja är en större trygghet än ett löfte om stora pengar från en bankir eller politiker. Det kommer finnas tider då vi är starka och kan ta hand om dem runt oss och det kommer att finnas tider då vi behöver hjälp från de andra runt oss. Då är det en fördel att vi har hjälpt dem runt oss och byggt en stark gemenskap när vi själva behöver hjälp. Den dagen du är sjuk kommer de du har hjälpt när de var sjuka att minnas allt det du gjorde för dem och ge det tillbaka till dig. Om pensionsbetalningarna ställs in kommer det inte bli kul för dem som aldrig gifte sig eller inte skaffade barn. I forna Sovjet var det många som inte skaffade familj och trodde att staten skulle ta hand om dem. Sovjet föll sönder och idag har många av dem dött pga av den extrema misär som de levde i.

En annan metod är att skaffa ett eget sparande. När tiderna är goda kan man spara för en situation när man behöver pengar. Många gör dock misstaget att spara i högriskinvesteringar som olika finansexperter rekommenderar. Dessa kan implodera snabbt vid en finanskrasch. Köp istället saker som har ett verkligt värde och inte är lika beroende av finanssystemet. Skogsfastigheter och ädelmetaller är säkra långsiktiga investeringar.

Dessutom är jag övertygad om att vi blir lyckligare av att ha en stor familj och bo i ett område med stark gemenskap än att bo själva och isolerade. Människan är ett flockdjur, vi behöver en gemenskap för att må bra.

Av: Thord Eriksson


  • Publicerad:
    2012-12-29 23:30