INRIKES. Efter att en gäst hittat en kackerlacka i sin hamburgare och miljöförvaltningen hittat flera kackerlackor i det ostädade köket tvingas nu Malmörestaurangen Njutbar att stänga tillfälligt.

Genrebild. Foto: Pixabay (Public Domain).

Malmörestaurangen Njutbar har tvingats att stänga tillfälligt efter att en besökare hittat en kackerlacka i sin hamburgare, vilket Sydsvenskan var först att berätta om.

Det var den 28 oktober som restaurangen fick besök av miljöförvaltningen efter att en kroggäst som hittat en kackerlacka i sin hamburgare slagit larm.

Genom ett besök av två livsmedelsinspektorer kunde det konstateras att det förelåg ”allvarliga hygienska brister” på krogen. Det framgår av miljöförvaltningens protokoll att det fanns levande och döda kackerlackor i olika storlekar och utvecklingsstadier både i köket och diskrummet.

I draglådan där restaurangen förvarar sina hamburgare hittade de båda livsmedelsinspektörerna en död kackerlacka.

Trots att restaurangen uppgav att städning genomförts ”dagen innan” så var rengöringen bristfällig och matrester och smuts hittades under bänkar och kylar.

I protokollet stod bland annat:

Detta skapar en gynnsam miljö för kackerlackor att bo och försöka sig. Miljöförvaltningen gör bedömningen att det på grund av detta inte kan produceras säkra livsmedel i anläggningen.


  • Publicerad:
    2020-11-03 07:00