I ett strålande Jönköping genomförde Motståndsrörelsen en lyckad aktion, lördagen den femte juni. Ett tjugotal anslutna och sympatisörer saluförde Nationellt Motstånd under drygt två timmar. Efter aktionen höll Fredrik Vejdeland föredrag under ämnet Nationalsocialismen som biologisk världsåskådning. Med film.

Småländska Jönköping fick lördagen den femte juni besök av Motståndsrörelsen. Med vajande Tyrfanor i spetsen tågade tjugotalet nationalsocialister in på stadens gågator. Under drygt två timmar salufördes organisationens tidning Nationellt Motstånd till helgfirande jönköpingsbor. Några hundra flygblad, ”Självförsvar är en självklarhet”, delades också ut till nyfikna.

Propagandaarbetet gick lugnt till väga trots att en propalestinsk vänsterdemonstration drog genom staden. Jönköping är ökänt som något av ett näste för ”antifascism”, men våldsvänstern höll sig av okänd anledning borta just denna dag. På grund av att Motståndsrörelsen uppehöll sig alldeles intill den tänkta demonstrationsvägen så valde ett flertal anarkister att ta en omväg runt patrioterna.

Ett par intressanta diskussioner hölls, men i det stora hela måste dock konstateras att intresset för det nationalsocialistiska budskapet inte var på topp denna sommardag. Om det sedan var stranden eller lyxkonsumtion som mer lockade jönköpingsborna, får vara osagt. Alldeles oavsett så meddelar ansvariga kamrater, att detta inte blir sista gången som Jönköping får besök av den nationalsocialistiska spjutspetsen.

Efter aktionen begav sig följet till en hyrd lokal. Ett offentligt föredrag var annonserat under temat Nationalsocialismen som biologisk världsåskådning. I en naturskön miljö bjöds det på smörgåstårta och de inbjudna fick även möjlighet att inhandla produkter från Kampboden.

Fredrik Vejdeland höll som representant för Motståndsrörelsens ledarskap, ett såväl ideologiskt som kampinriktat föredrag. Med utgångspunkt i organisationens världsåskådning, nationalsocialismen, gav han en kortfattad men synnerligen inspirerande föreläsning vilken åtföljdes av frågestund och allmän diskussion.

En universell sanning
Svenska motståndsrörelsen är ingen tillfällig missnöjesyttring. Organisationen är ett organiserat uttryck för den nationalsocialistiska världsåskådningen. En åskådning vilken till sin karaktär är sant vetenskaplig och universell. Den rymmer till detta ett metafysiskt djup och kräver offervilja och disciplin av sina anhängare.

Tvärtom anklagelserna om ”bakåtsträvande” så är erkännandet av naturlagarna en förutsättning för att ta nästa steg i evolutionen. Endast genom naturen kan vi nå kosmos, eftersom vi inte kan ”fuska” oss dit. Nationalsocialismens uppgift har aldrig varit att upprätthålla status quo utan är den världsåskådningen som förordar en sann evolutionär utveckling. Att bygga gigantiska höghus och andra skrytverk är dock inte det som skiljer oss från andra arter, det är den andliga aspekten, vårt medvetande.

Vejdeland tog upp och förklarade pedagogiskt åskådningen och på vilket sätt Motståndsrörelsen arbetar för att föra dess avgörande budskap ut till det svenska folket. Vejdeland lyckades fånga det mest centrala och med intresse inväntas föredragets publicering i kommande nummer av Nationellt Motstånd.

 


  • Publicerad:
    2010-06-08 00:00