Kamparbetet i september har kantats av bra bredd och spridning. Antalet kamprapporter har varit högt, faktiskt en av de bästa månaderna hittills i år och även spridningen har varit bra. I över 20 olika kommuner har det bedrivits aktivism av olika slag under månaden. I många av kommunerna har aktivisterna varit på flera olika orter och i vissa fall under upprepade tillfällen. 

För aktivisterna från Näste 1 i allmänhet och nästeschef Emil Hagberg i synnerhet har september månad varit en styrkemätning gentemot systemets legoknektar i samband med utåtriktade aktiviteter. Varken i Eskilstuna eller Västerås verkar polisen kunna sin grundlag, alternativt spelar de medvetet dumma för att enklare kunna följa sin politiska agenda. Denna okunskap av utbildade tjänstemän och/eller systemtrogenhet leder till konfrontationer om man har med Motståndsrörelsen att göra. I Eskilstuna ledde polisens agerande till munhugg och en polisanmälan utfärdad om brott mot ordningslagen. I fallet Västerås ledde det och polisens vanärande av Organisationens fana till fysiskt handgemäng med aktivisterna som dock klarade sig undan med blåmärken och mindre blessyrer.

Samma dag som aktivisterna i Västerås fick smaka på politiskt korrekt och polisiärt övervåld kunde aktivister och stödmedlemmar i Skåne smaka på god hemlagad mat och lyssna till föredrag av undertecknad. Under de bägge offentliga flygbladsutdelningar som hållits i Kristianstad under månaden har det dessutom gått lugnt till utan trakasserier från åsiktspolis.

Även i Sundsvall har det anordnats ett lyckat föredrag som på förhand var utannonserat via Nordfront.se. I Norrland överlag ser motståndet sannerligen ut att växa då det kommit in ett bra antal kamprapporter från stor geografisk omnejd.

Det har även bedrivits olika typer av aktiviteter i bland annat Varberg, Sölvesborg, Stockholm och Borlänge för att ta några exempel ur högen.

Norska motståndsrörelsen fyller löpsedel efter löpsedel i ”Norsk” media och denna månad var inget undantag. Aktivisten Stefan Lund blev provocerad i sitt eget hem av ett fyrtiotal kommunister och gick tillsammans med två andra kamrater ut för att freda sig. Resultatet blev två kommunister på sjukhus, resten flyendes för sina liv och tre arresterade nationalsocialister samt en husrannsakan. Förutom denna störning (främst av polisen då) rapporterar våra norska kamrater att aktivismen flyter på i landet utan problem.

Finska motståndsrörelsen har tagit ytterligare ett kliv framåt under månaden. I norra Finland valde kampgruppen där att tillbringa en hel vecka ute i vildmarken. Liknande, men inte lika omfattande, aktivitet hölls också i den sydvästra delen av landet.

Propagandamässigt kan september ses som en av de bättre månaderna någonsin i Finland. Som exempel hade Motståndsrörelsen marknadsstånd med bland annat bokförsäljning på Gustav Adolfs marknad där de fick mycket positiv respons av lokalbefolkningen. En bra aktivitet som ändå i propagandavärde får se sig utklassad av att Finska motståndsrörelsen genomförde sin första demonstration någonsin med fanor, banderoll, sköldar och megafon i Jyväskylä, en finsk stad som drabbats hårt av stora sociala problem. Aktionen gav stor uppmärksamhet och kunde genomföras utan några störningsmoment annat än ett par enstaka gaphalsar.

Götaland, Svealand, Norrland, Norge och Finland. Flygblad, klistermärken, affischer, banderoller, föredrag, vildmarksövernattningar, vandringar, fysisk träning, demonstrationer och konfrontationer med både polis och kommunister. September månad har säkerligen gett miljoner människor kännedom om Motståndsrörelsen på ett eller annat sätt. Gilla det eller avsky det, men oavsett, lär er att leva med och vänja er vid tanken på att den Nordiska motståndsrörelsen syns, hörs och växer!

 

Månadens bästa/största…
…skratt: Emil Hagbergs uttalande till Eskilstunapolisen angående hur länge aktivisterna skulle stå kvar på torget ”två till tre………………………….veckor.”

…skärmytsling: Svårt val mellan Näste 1:s vrede mot polisen när dessa skändade fanan och de norska aktivisternas motangrepp mot kommunistpöbeln som skulle göra hembesök. Knapp seger till Norge.

…framgång: Finska motståndsrörelsen på gatorna i Jyväskylä!

…systemmedlöpare: De tre nominerade är Västeråspolisen, Eskilstunapolisen och Trondheimpolisen. Vinnare blir Västeråspolisen. Grattis!


  • Publicerad:
    2012-10-04 10:49