INRIKES Gävle kommun hamnar i topp när det gäller konsumtionen av amfetamin, jämfört med 82 andra europeiska städer.

Enligt en undersökning, som bygger på mätningar av narkotikakoncentrationen i avloppsvatten, ligger Gävle i Europatoppen vad gäller konsumtionen av amfetamin.

Fyra veckomätningar förra året ligger till grund för resultatet, som jämförs med andra städer som ingår i SCORE-nätverket.

Däremot ligger man lägre vad gäller konsumtionen av cannabis, jämfört med de andra städerna. Vad det beror på vet kommunen inte riktigt vad det beror på, enligt svar från drogsamordnare Johnny Gustafsson till SVT.

Lägst narkotikakonsumtion bland tätorterna i Gävleborg har man enligt undersökningen i Alfta, följt av Ljusdal där ungefär 50 procent mer knark nyttjas av invånarna.

Andra orter med hög konsumtion av amfetamin är Sandviken och Edsbyn. Mest kokain går åt i Gävle och Sandviken.