Det är fortfarande möjligt att ändra på den mångkulturella samhällsomvandlingen och vinna ”seger”. Det krävs dock insikt i hur samhället fungerar, förmåga att analysera och att prioritera rätt. Det är i slutändan fantasin, beslutsamheten och offerviljan som sätter gränserna eller öppnar tillfället att skriva historia.

Mycket av det som händer i samhället sker utan att medborgarna själva blir tillfrågade. Idag kan Migrationsverket teckna avtal med en fastighetsägare och öppna asylboende utan att behöva blanda in kommunen. Det betyder att de som bor på din ort får extremt svårt att styra över lokala förändringar. Vad ska man göra åt saken? Lösningen står inte att finna hos personen som tror på systemet och som har systemets syn på hur man som anständig medborgare ska bete sig. Det krävs en annorlunda taktik i både stort och smått.

Politiska val utan betydelse
Det går inte att förlita sig på att politiska val kan förändra situationen. Det hjälper inte att övertala de lokala politikerna eller att uppvakta en enskild tjänsteperson på Migrationsverket. De lokala politikerna har ingen makt och enskilda tjänstepersoner måste tjäna sin myndighet. Migrationsverket och andra myndigheter agerar inte på direkt order ifrån Regering eller Riksdag. Istället är det lagar, förordningar, internationella konventioner och andra krav från EU och det internationella samfundet som ligger till grund för verksamheten. Därför lever massinvandringen ”sitt egna liv” delvis oberoende av politikerna i Riksdagen. Om ett ”bra” parti skulle växa sig starkt så har andra länder i Europa bevisat att partiet ifråga kan förbjudas. Vilka kan man då förlita sig på för att ändra på förloppet?

Civilt motstånd – att praktisera folkstyre
Frågan som vi borde ställa oss är om vi ska acceptera detta förhållande där vi själva inte är mera än passiva betraktare? Går det att ställa krav på lokala fastighetsägare att inte teckna avtal med Migrationsverket? Går det att vända ryggen åt lokala myndighetspersoner och politiker på ett sätt att det blir svårare att upprätta ett asylboende? Ta bort ditt barn från den mångkulturella skolan och uppmana andra att följa ditt exempel. Skapa egna bostadsområden. Skapa en lokal sammanhållning. Skulle det uppstå en kritisk massa av svenskar som praktiserar något som kan liknas vid en ”generalstrejk” så kommer deras röster att räknas mera än röstsedeln i vallokalen. Denna kritiska massa skulle få ett reellt inflytande på händelseutvecklingen även om de utgör tio procent av befolkningen. Detta är att praktisera folkstyre, något som den nuvarande demokratin inte kan erbjuda. Det parti eller den allians som har 51 procents representation kan i praktiken förtrycka de övriga 49 procenten. Vad händer om svenskarna utgör 49 procent av befolkningen?

Fantasin sätter gränserna
Det finns ännu sätt att protestera på med framgång. Om du som enskild tar ställning och går emot samhällsförändringen så kan det också kosta. Vi måste vara beredda att ta risker där vi kan bli socialt utfrysta, ekonomiskt utsatta och hotade. Är det flera som agerar beslutsamt så blir vi däremot starkare och får en chans att påverka på riktigt. Skaffa dig specialkompetens. Skapa egna medier, tala med befolkningen, argumentera och uppmuntra till samtal om samhällets tillstånd. Ta bladet från munnen från de förrädare som lurar och bedrar vår befolkning och säg sanningen och vad du tycker. Skapa egna händelser och bli inte en passiv betraktare. Vänd på utvecklingen!

Fantasin, beslutsamheten och offerviljan är det enda som sätter gränserna.


  • Publicerad:
    2012-02-02 00:00