Socionomen och författarinnan Elise Claeson riktar skarp kritik mot genuspedagogiken. ”Hen” gör barn förvirrade”.

Det finns förskolor som inte tillåter barn att benämna sig som flickor och pojkar och nyligen publicerades den första ”hen-barnboken”. Men det finns människor som är kritiska och minst sagt oroade över utvecklingen.
En av dem är socionomen och författarinnan Elise Claeson. Idag publicerades det en skarp intervju i DN där Claeson med tunga argument totalt förkastar genuspedagogerna och genuspedagogiken.
Hon understryker det faktum att genuspedagogiken är en ideologi och ingen vetenskap och påpekar att ”genusideologerna” avskyr allt som är fast och försöker därför systematiskt bryta ned de naturliga könsrollerna.
Claeson menar också att genuspedagogerna gör barnen en otjänst då man medvetet går in och stör barnens sexualutveckling.

”Barn är flockdjur”
Cleason påminner om att barn är flockdjur och behöver både stabilitet och trygghet. Att tidigt bli påverkad av genuspedagogiken kan skapa en sorts otrygghet i hur man ska vara i förlängningen, alltså som vuxen.

”Förnekar biologiska skillnader”
Elise Claeson sätter verkligen huvudet på spiken då hon besvarar den sista frågan: ”Vad kan hända med barnen?” Hon svarar:
”Att upptäcka sitt kön är ett naturens steg för att bli vuxen. Men eftersom genuspedagoger anser att inte finns några biologiska skillnader förnekar de detta, det är bara något som korkade föräldrar har hittat på. Barnen pekas ut som om det är något fel på dem. Men det är viktigt att de får leva ut upptäckten av sin sexualitet. Meningen är att vi ska vara män och kvinnor. Förnekar man det är man antihumanist och på sikt gör man världen mer oromantisk.”

Medverkat i många debatter
Socionomen Elise Claeson har under många år debatterat kring jämställdhet, genuspedagogik och könsroller och hamnat i luven på både Gudrun Schyman, Birgitta Ohlsson och Katerina Janouch.
Hon har även gett ut en bok under namnet ”mamma@home – det moderlösa samhället” där hon ifrågasätter radikalfeminismens del i att allt färre kvinnor väljer att inte vara hemma med sina barn.
Ett citat ur boken i fråga: ”Radikalfeminismen lärde oss att kärleken till barn och familj försvagar kvinnors ställning på arbetsmarknaden. Lösningen blev att männen skulle bli mer moderliga. Moderligheten skulle inte längre vara kvinnlig. Sverige blev det moderlösa samhället.”


  • Publicerad:
    2012-02-14 00:00