Socialstyrelsen besökte nyligen det vackra K-märkta huset intill Vasaloppsmålet som numera är boende för ensamkommande flyktingbarn i Mora. Innan tjänstemännen lämnade boendet så blev det en ganska stor rapport om vad ”barnen” hade att säga om sitt nya hem.

Det skrevs bland annat i rapporten att några av de boende inte hade något gott att säga om personalstyrkan. De ensamkommande flyktingbarnen tyckte att de ur personalen var rent av olämpliga att arbeta med ungdomar, eftersom de var ”otrevliga och använde fula ord”. 

Senast i måndags skrevs det om bråk på flyktingboendet mellan boende och personal. Väl på plats fick polisen lugna ner dem utan att göra något större ingripande”, skriver man i Mora Tidnings pappersupplaga på måndagen.

Det kulturmärkta huset vid Vasaloppsmålet är trångbott, har för få duschar och ligger i den tråkiga staden Mora, anser ”flyktingbarnen”. Foto: Nordfront.

Några av de ensamkommande påstod att det förekom bråk mellan ”barnen” själva på grund av olösta konflikter i hemlandet, eller så kallat ”klanvälde” som fanns kvar i gruppen. Några av barnen var också missnöjda med Mora som kommun och stad och har påtalat att de vill bo i större städer. I själva inspektionsmeddelandet och beslutet som följde skrevs att nästan alla boende var missnöjda med sina rum, dels var rummen alldeles för små och några av dem fick lov att dela rum, vilket de ansåg som helt oacceptabelt. Under de samtalen som de boende haft med inspektörerna från Socialstyrelsen påstod de att de har svårt att sköta skolarbetet på grund av trångboddheten. Att det fanns för få duschar och toaletter var ytterligare problem som framkommit i rapporten. 

I Socialstyrelsens beslut skriver inspektörerna att det är en brist att verksamheten inte säkerställer ungdomarnas behov att få sova ostört, sköta sitt skolarbete och i övrigt få en privat sfär genom att man inte kan erbjuda de ungdomar som önskar och som har behov av ett eget rum.

Mora kommun skall senast den 7 december redovisa för Socialstyrelsen vilka åtgärder som vidtagits med anledning av inspektionen.

 


  • Publicerad:
    2012-11-20 12:56