TYSKLAND. Brunhilde Pomsel som föddes i Berlin 1911 och sedermera arbetade som sekreterare åt propagandaminister Joseph Goebbels har avlidit 106 år gammal.

Brunhilde Pomsel

Brunhilde Pomsel, sekreterare åt Tredje rikets propagandaminister Joseph Goebbels mellan 1942-1945 har avlidit. Hon somnade in i München i fredags 106 år gammal och uppnådde alltså en ansenlig ålder, trots fem år i sovjetiskt fångläger.

Pomsel föddes i Berlin 1911 och var medlem i Nationalsocialistische deutsche arbeitepartei. Under sin tid i Tredje riket arbetade hon bland annat med radiosändningar.

Pomsel höll under en lång tid låg profil men ställde 2011 upp på en intervju. Fem år senare förnekade hon fortfarande att hon skulle ha gjort någonting felaktigt under sin tid i Tredje riket, detta trots idoga anklagelser och hets från meningsmotståndare.

— Jag kan inte se mig själv som skyldig om man inte anklagar hela tyska folket, har hon sagt.

Källor:
SVT text
Joseph Goebbels sekreterare är död


  • Publicerad:
    2017-01-31 19:25