1984. Judiskägda Googles nyintroducerade ”genusanpassning” av översättningsverktyg har hittills använts för ett fåtal språk och tycks ha genererat harmlösa exempel. Men ideologiskt färgade kriterier för översättning är ett sluttande plan som kan leda till ett orwellianskt nyspråk.

ComputerSweden berättar att Google har börjat ”genusanpassa” översättningsverktyg genom att introducera nya algoritmer. För närvarande tillämpas de bara på några språk men fler kommer att läggas till efter hand.

Man har på Google förfasat sig över ”feltolkningen” som företaget översättningsverktyg gjort av grammatiska genus. Programmet har till exempel konsekvent tolkat ”en läkare” som en man och ”en sjuksköterska” som en kvinna, vilket de nya algoritmerna ska göra slut på.

När man nu har bearbetat dessa har det resulterat i ”mindre fördomsfulla översättningar”, hävdar man. Som ett exempel på detta ger man översättningen av meningen ”My friend is a doctor” till spanska, vilken tidigare endast var ”Mi amigo es doctor”, men nu förutom den översättningen även ger ”Mi amiga es doctora”, vilket är den feminina ändelsen.

Exemplet man ger verkar totalt harmlöst, men givet hur man motiverar förändringen är frågan är vad som blir nästa steg. Om man till exempel kommer att översätta finskans ”Hän on lääkäri” – vilket på svenska blir antingen ”Han är läkare” eller ”Hon är läkare” – med ”Hen är läkare” då har man tagit ställning i en pågående strid där politiskt korrekta krafter försöker genomföra förändring av svenska språket. I nuläget blir googleöversättningen för denna finska mening ”Han är läkare”.

Översättningen från finska till engelska, som Google i nuläget ger av samma mening, består av två meningar: ”He is a doctor” och ”She is a doctor”. Det finns i USA visserligen politiskt korrekta språkvetare som försöker introducera ett könsneutralt ”they” eller ”ze” som skulle motsvara ”hen” på svenska, men deras förslag har inte vunnit lika mycket gehör som det politiskt korrekta könlösa ordet har gjort i det av politiskt korrekthet genomsyrade landet Sverige.

Att man på Google betraktar ett avskaffande av ”etiketter för könstillhörighet” som eftersträvansvärt framgår av att man har tagit bort förmågan hos sitt AI-verktyg Google Cloud Vision att kategorisera bilder som ”man” eller ”kvinna”.

För att återgå till de nyintroducerade algoritmerna i översättningsprogrammet så används de än så länge endast i översättningar från engelska, finska, ungerska, persiska och turkiska till engelska och endast i översättningar till engelska. Avsikten är dock att andra språk ska introduceras successivt.

I vilken takt detta kommer att ske och på vilket sätt kriteriet politisk korrekthet kommer att tillämpas i framtiden återstår att se.


  • Publicerad:
    2020-04-28 19:00