USA. Nätjätten Google, som är mest känd för sin sökmotor med samma namn, tvingas nu böta miljonbelopp efter att ha samlat in känslig information utan tillåtelse.

googlewatch

Google har sedan 2010 samlat in bilder till sin tjänst Google Maps, för att ge dess användare möjligheten att titta på kartor i gatvy. De bilar som åkt runt och tagit kort har varit utrustade med sådan utrustning att de kunnat snappa upp trådlös kommunikation, vilket snabbt blev stora mängder lagrad data. I projektet som har pågått under flera år samlades därför lösenord, e-post, sms och webbloggar in utan tillåtelse.

Efter att Google offentliggjorde datainsamlingen, som de menar skett av misstag från osäkra nätverk, startades en granskning av det inträffade under ledning av åklagaren Richard Blumenthal från delstaten Connecticut i USA. Google, som nekar till brott och vill slippa rättsliga åtgärder, har nu gått med på en förlikning med de trettio delstaterna där datainsamlingen skett. Internetjätten skall nu böta sju miljoner dollar, eller cirka fyrtiofem miljoner kronor för det inträffade.

Under insamlingen av bildmaterial kan Google ha sparat ner data från så många som trettio länder. Google uppger nu att de i efterhand har sållat ut data som inte är relevanta för deras nättjänst Google Maps.

Google har tidigare tvingats böta 25 000 dollar till den amerikanska kommunikationsmyndigheten FCC, eftersom Google förhalat en granskning. Google klarade sig dock från rättsliga åtgärder även den gången.

Källa:
Google samlade in lösenord – får böta 45 miljoner


  • Publicerad:
    2013-03-25 19:30