MÅNGKULTUR. Google är missnöjda med mångfalden inom företaget. Vita män dominerar inom företaget, speciellt på den tekniska sidan. Man ska nu ta tag i situationen.

google
Enligt Googles egna siffror är 70 procent av de anställda män och 30 procent kvinnor. 61 procent är vita och 30 procent är asiater. Latinamerikaner, svarta och människor av blandras utgör en minoritet på 9 procent. När det gäller ingenjörsjobben står män för 83 procent av arbetskraften, med 60 procent vita och 34 procent asiater. 79 procent av cheferna är män, och 72 procent är vita. Google är bekymrade över läget.

— Vi har alltid varit ovilliga att publicera siffror om mångfalden bland våra anställda på Google. Vi inser nu att vi hade fel, och att det är dags att vara uppriktig om problemet. Enkelt uttryckt är Google inte där vi vill vara när det kommer till mångfald, och det är svårt att hantera dessa typer av utmaningar om du inte är beredd att diskutera dem öppet och med fakta, skriver Laszlo Bock på Googles officiella blogg.

Bock presenterar en rad åtgärder för att minska andelen vita män på Google. Bland annat ska man donera pengar till datavetenskapliga utbildningar för kvinnor och sponsra datavetenskapliga program på universitet som historiskt haft en svart majoritet.

Källa:
Making Google a workplace for everyone


  • Publicerad:
    2014-06-02 21:30