Aftonbladet kunde idag ”avslöja” att Göran Persson tillbringat helgen på Harpsund med systembolagets VD Anitra Steen. Så sent som i december förra året ansökte statsministern om skilsmässa från sin Annika Persson men den nya kvinnan i statsministerns liv är inte så ny som media vill göra gällande. Inte heller är det mest anmärkningsvärda i historien att statsministern har en affär med en vd för ett statligt bolag.

Anitra Steen, född 1949, är nämligen en känd sionist i den socialdemokratiska makteliten som sommaren 1999 tog över direktörsposten på systembolaget efter folkpartisten och tillika juden Gabriel Romanus. Steen har tidigare haft andra tunga poster bland annat inom Finansdepartementet och Verket för högskoleservice. Hon har också suttit som styrelseordförande för Stockholms Universitet samt Stockholm Konserthus. Vid sidan av styrelseposter för verk och bolag har hon också ett gediget engagemang i ett flertal stiftelser bland andra Stiftelsen Institutet för Mediestudier.

Koppling till obskyr sionistisk organisation
Åren 1989-1991 var hon statssekreterare under Göran Persson på Utbildningsdepartementet och de båda har frekvent umgåtts sedan dess. Steen var i sin ungdom mycket attraherad av kommunismen och har erkänt att hon tidigare röstade ”längre till vänster”. Vad många inte vet om är att Steen också engagerat sig i den obskyra sionistorganisationen Womens International Zionist Organisation, WIZO. För knappt ett år sedan talade hon i egenskap av systembolagschef på en såkallad Wizo-afton. Bland övriga talare hos WIZO finner vi bland annat ”historikern” Helene Lööw, Gudrun Schyman och Stina Dabrowski Lundberg.

Wizo grundades 1920 i London av en grupp kvinnliga sionistiska ledare, som leddes av Rebecca Seiff, Vera Weizman, Henrietta Irwell, Romana Goodman, Edith Eder och Olga Alman. Syftet var att mobilisera judiska kvinnor i sionismens namn. Sedan 1920 har organisationen spridit sig världen över. I Sverige finns WIZO i minst tolv större städer. På WIZO’s svenska hemsida kan man bland annat läsa följande:
”Organisationen har som mål att stärka judiska församlingar oavsett var i världen de finns […] Allt i övertygelsen att genom detta arbete undvika assimilation. Förhållandet mellan Israel och judarna i världen är en vital nödvändighet för det judiska folket oavsett var vi befinner oss. Denna sanning bevisas om och om igen.”


Göran Persson – Under judiskt inflytande

Göran Persson inte ensam
Att statsministern umgås med judar och uttalade sionister är inget konstigt. Faktum är att Persson helt enkelt följer i andra inflytelserika mäns fotspår. Som exempel kan nämnas Bilderbergaren Marcus ”Husky” Wallenberg som är gift med judinnan Fanny Sachs och Kofi Annan som är gift med judinnan Nane Annan. Faktum är att även Kofi Annans företrädare på posten som FN:s generalsekreterare Butrus Butrus Gali var gift med en judinna. Tidigare har patriot.nu kunnat avslöja de judiska kopplingarna till Lewinskyaffären.

Anitra Steen – en modern Ester?
Det är än så länge oklart om Anitra Steen är judinna. Enligt obekräftade uppgifter kom Steens moder till Sverige från Norge 1944. Hon var då blott 16 år gammal. Anitra Steen föddes den 13 maj 1949 och växte upp i Fagersta. Tidigt fann hon sin hemvist i vänsterns tassemarker för att sedan på åttiotalet haka på den socialdemokratiska karriärmaskinen via Riksförsäkringsverket till finansdepartementet. Det återstår att se var denna vandring på karriärstegen slutar. Kanske har Göran Persson nu hittat en maka som delar samma mål och tankar som han själv – eller är det kanske i själva verket Anitra Steen som nu nått den position hon siktat på sedan början av 90-talet?


  • Publicerad:
    2003-02-03 00:00