En handfull aktivister från Nordöstra Skåne möttes upp i centrala Kristianstad för att hedra Gösta Hallberg Cuula. Det för dagen speciellt framtagna bladet hade tryckts upp i 400 exemplar. Då det var mycket folk på stan denna lördag så tog det bara 1timme och en kvart innan materialet var helt slut och aktiviteten kunde avslutas. Ovanligt många positiva diskussioner hölls, bland annat med en äldre herre som antagligen kommer ansluta sig till Organisationen och med en kvinna som blev så glad att hon kysste tyrryunan på bladet hon tagit emot. En hel del svenskar vädrade också sitt missnöje över hur media kunde lyfta fram en rasfrämmande fotbollspelare som ”hjälte”. Sammanfattningsvis ännu en oerhört lyckad nationalsocialistisk aktivitetet på Kristianstads gator och ett värdigt hedrande av den fallne hjälten.


  • Publicerad:
    2012-04-13 22:21