Efter tingsrättens uppenbart politiska domar mot elva Göteborgspatrioter fanns det ingen tvekan om att de dömda skulle överklaga till hovrätten. Patrioterna, de flesta av dem helt oskyldiga till grov misshandel, dömdes alla kollektivt till mångåriga straff, endast därför att de befunnit sig på fel plats vid fel tillfälle. I hovrätten hoppas man nu att rättvisa ska skipas.

I början av juli dömdes flera oskyldiga patrioter kollektivt till mångåriga straff för en serie grova misshandelsfall i början av april. Att huvuddelen av de dömda är oskyldiga, och att bevisen saknas, är något som åklagaren vetat om från första stund. Han uttryckte det kanske bäst till Göteborgsposten då han helt öppet sade att ”oavsett vem som slagit eller sparkat vid varje enskilt tillfälle, skall samtliga betraktas som gärningsmän”.

Åklagaren menar att misshandelsfallen ska ha ”planerats” vid en Göteborgskrog tidigare under kvällen och hävdar därför att de elva utfört saken ”gemensamt och i samförstånd”. Att varje enskild befunnit sig på plats var enligt åklagaren tillräckligt för fällande dom.

Men sådan form av ”bevisföring” är inte förenlig med svensk rättspraxis. Enda skälet till att samtliga åtalade dömdes, och till så orimligt långa straff (som kortast 1 år och 8 månader, som längst fem år) var att samhällsdestruktiva krafter samverkade. Åklagaren fick draghjälp av lokal press, vilka hetsade och dömde de åtalade på förhand, och sedan av de politiskt tillsatta nämndemännen i tingsrätten.

Under gårdagen infann sig samtliga elva dömda i Göteborgs hovrätt. I hovrätten hoppas man att det ska gå annorlunda. Flera av de dömda som vi talat med menar att förutsättningarna ser något bättre ut nu då saken avgörs av nämndemän som är utbildade jurister och inte ideologiska motståndare i form av socialdemokratiska nämndemän.

Advokaterna har utlovat att de kommer gå hårdare åt de målsägande den här gången, något som märktes redan under gårdagen då två av dem grillades. Det är uppenbart att flera av målsäganden ljuger, något som advokaterna är väl medvetna om. Exempelvis en av dem, Malin, som hördes igår, hävdar att hon misshandlades med en glasflaska och med knytnävsslag. Men flera av de åtalade vi talat med uppger att hon inte tilldelats ett enda slag.

De åtalade räknar med att kunna bli helt friade eller få sina straff betydligt sänkta.

Två av de dömda är anslutna till Organisationen – Mikael Henriksson, Motståndsrörelsen, och John Högberg, Nationell Ungdom.

Läs mer om fallet och domarna i Skandaldomar i Stigbergsrättegången.


  • Publicerad:
    2005-08-25 00:00