POLISEN Göteborgs polischef Teodor Smedius hyr in PK-konsulter för att ”utbilda” personalen. Samtidigt bekräftar polismän vad uppmärksamma människor vetat om i flera år – Göteborgspolisen är inte politiskt neutral.

I en färsk artikel från Samnytt uppmärksammas att polisen i Göteborg City har hyrt in SD-hatande vänsteraktivister för att under de kommande månaderna ”utbilda” polisens personal i ”jämlikhet, inkludering och bemötande”.

Totalt 220 800 kronor tar stiftelsen Make Equal betalt, enligt en offert man skickade in den 29 juni till polischef Teodor Smedius, som tidigare i egenskap av tjänsteman brutit mot lagkrav om objektivitet, både år 2017 och 2018, då han gjort tydliga politiska ställningstaganden och ljugit om att grundlagsskyddade sammankomster är ”olagliga”. Därmed missbrukades ställningen som polischef för att påverka valrörelsen i Kungälv där Nordiska motståndsrörelsen ställde upp.

Enligt kallelsen till ”utbildningen” kommer Göteborgspolisens personal ”inspireras och få ett kunskapslyft kring normer och inkludering”. Man kräver också att samtliga anställda deltar och att möjligheten till semester under perioden kommer vara begränsad.

När Samnytt ringde upp Smedius för att ställa frågor kring utbildningen och upphandlingen av densamma sade sig Smedius inte ha tid att prata, slängde på luren och gjorde sig okontaktbar.

Poliskällor bekräftar politisk snedvridning

Mest intressant i artikeln är att källor inom poliskåren i Göteborg City till Samnytt bekräftar vad oliktänkande redan fått erfara – ledningen är politiskt snedvriden.

Ett exempel som nämns är Black lives matter-kaoset i Göteborg år 2020, där polisen enligt cheferna ”stod på demonstranternas sida” och skulle ha ”ett tålamod av guld”. Alltså ett klart brott mot neutralitet och lagkrav om likvärdigt bemötande.

De poliser som uttalar sig har inte vågat framträda med namn, då man inte vill bli trakasserade av den politiskt korrekta ledningen på grund av visselblåsande. Nordfront sammanfattar här svaren men citerar det mest intressanta, resten finns i Samnytts artikel.

En polis uttrycker att det känns ”otroligt märkligt” att påtvingas en utbildning ”som är så tydligt kopplad till vänsteraktivism”. Detta samtidigt som polisen enligt denna källa på många sätt är ”på väg att tappa kontrollen” över staden. Istället för klassiskt polisarbete ska man lägga tid på ”värdegrundsfrågor”.

Följande svar till Samnytt på frågan om varför polisen satsar på denna ”utbildning” och hur källan skulle beskriva ledningen är särskilt intressant:

— Det har från början, när Smedius blev chef i City, varit tydligt att hans hjärtebarn är jämställdshetsarbetet. Han har under en lång tid haft den så kallade förändringsprocessen som prio ett i lokalpolisområdet. Det är såklart en agenda. När Smedius kom till området så fick vi i City helt plötsligt höra att vi har problem. Problem med allt ifrån hög våldsanvändning till en sexistisk kultur. Problem som Smedius ska lösa.

Samtidigt som man talar fint om ”jämlikhet” verkar det inte fungera så i praktiken, menar polismannen:

— Det är oerhört tydligt att trots allt prat om jämlikhet och så vidare så har det blivit en förändring i vårt arbete. Det tydligaste exemplet är hur demonstrationer och andra allmänna sammankomster hanteras. Är händelsen på något sätt kopplad till högern eller har ett budskap som är någorlunda politiskt inkorrekt så är det tuffa tag som gäller. Handlar det om vänstern så ska polisen vara så hjälpsamma som möjligt för att framföra budskapet. Det politiska budskapet styr allt. Detta är något som jag aldrig trodde jag skulle få se så här tydligt. Men för varje arbetspass som går desto mer orolig blir jag för att jag kommer att bli beordrad någonting som går helt emot varför jag blev polis till en början.

Poliskällan berättar också för Samnytt att det tidigare varit bättre stämning inom poliskåren lokalt, men att det gått utför sedan Smedius tog över. Nu litar man inte längre på varandra, enligt källan.

Värt att notera är att det polismannen säger om den politiska snedvridningen inom Göteborgspolisen även får anses ha varit gällande under den ökände polischefen Erik Nords tid, baserat på hur man just hanterat sammankomster ”kopplade till högern” eller som är ”politiskt inkorrekta”. Ett tydligt exempel är en lugn demonstration år 2017, där polisen rakt av förbjöd sammankomsten.

Vittnesmålet inte unikt

Även en rad andra källor har berättat för Samnytt hur de ser på situationen. En polisman ställer retoriskt frågan ”vad fan håller Teodor Smedius på med”, med hänvisning till ”utbildningen”. En annan kommenterar om Make Equal ”objektivt företag, precis det en objektiv myndighet behöver”.

En annan polis har uppfattningen att om man inte delar Smedius ”personliga åsikter” blir man utfryst, omplacerad eller degraderad, medan de som delar hans agenda kan bete sig i princip hur man vill.

— Under Teodor Smedius ledning så vågar inte ens folk gripa misstänkta längre, demonstrationerna prioriteras efter budskap, vänster så ska vi inte ingripa, höger, ja då ska de helst inte ens få gå, säger en tredje polis till Samnytt.