Sent på måndagskvällen fick polisen rycka ut till flyktingboendet Stella i Sveg efter att en av de hemmahörande sett ett udda föremål upphängd på handtaget till ytterdörren. De polismän som först kom till platsen noterade att det hela var en handgranat, men efter konsultation med bombgruppen kunde man slå fast att det inte var en riktig handgranat utan en attrapp.

”Den dök bara upp hux flux. Vi har ju inte fått några hot mot verksamheten vare sig skrift eller i tal”, säger Patrik Persson, som är säkerhetsansvarig vid Härjedalen kommun, till Östersunds-Posten.

En del lär ställa sig tvivlande till kommunens försäkringar om att detta var oväntat eftersom man tidigare från kommunens sida mörkat händelser som har skett på flyktingboendet. Endast en månad efter att flyktingboendet hade öppnats framgick av en artikel av Östersunds-Posten att ”flyktingbarnen” bråkade med varandra, men när tidningen ställde frågor om det även förekommit knivhot på flyktingboendet så förnekades detta av kommunens chef för verksamheten, Gunilla Anklew, och avfärdades som ”rykten”.

Bara två månader senare, i december 2010, framgick av en ny artikel på Östersunds-Posten att ett knivhot hade förekommit på ett kommunalt flyktingboende i Härjedalen när personal varit närvarande. Kommunen hade dessutom valt att lägga locket på och inte polisanmäla händelsen då de ”ville inte lägga sten på bördan”. När Östersunds-Posten skrev om detta var de vänliga nog att inte uppge vilket flyktingboende det handlade om. Personen som intervjuades, Ivan Hitterdahl, har dock varit drivande i just flyktingboendet Stella och bor själv i Sveg där han är chef för socialförvaltningen.

Förutom sannolika knivhot på Stella så har gode män till de intagna tidigare anmält flyktingboendet till Socialstyrelsen på grund av personalens bristande kompetens och behandling. Dessutom verkar det som någon inte har så mycket till övers för kommunens politiker. Samma dag som attrapphotet skedde hotades också en handläggare på socialförvaltningen i Sveg av en kvinna som även hotade att spränga kommunhuset. Kommunens säkerhetsansvarige Patrik Persson påstår att ”det finns ingen koppling mot de hot som var mot kommunhuset” men uppger heller inte orsaken till varför en handläggare vid socialförvaltningen har hotats.

När kommunen öppnade flyktingboendet Stella i september 2010 var personalen spända av förväntningar. ”Det ska bli roligt, spännande och intressant”, sade Catrine Backman, som var en av de nyanställda.

 


  • Publicerad:
    2012-11-07 19:52