INRIKES. Två grannar överklagar beslutet om muslimska böneutrop i Växjö.

Två grannar till den moské i Växjö som nyligen fått tillstånd av polisen att sända böneutrop har överklagat beslutet.

De anser att polisens beslut är felaktigt, bland annat för att moskéns grannar inte fått lämna synpunkter på den främmande kulturyttringen i en grundlig förstudie.

”Vi tycker detta beslut inte är rätt hanterat då man ej har frågat närliggande och berörda fastigheter innan man fattar ett sådant viktigt beslut som inkräktar på vårt hem” skriver de i överklagandet. De oroas också för att de inte kommer kunna välja bort att lyssna på böneutropen, vilket gör att de ”ofrivilligt får ta del av religiös propaganda rakt i våra hem”.

Polisen ansåg dock att grannarna saknar ”relevanta kunskaper” om ljudstörningar, varför de valde att godkänna böneutropen. Sista dagen för överklagan är 29 maj.

Källa:
Grannar överklagar beslut om böneutrop


  • Publicerad:
    2018-05-16 18:05