GRANSKNING. Transparens, en folkrörelse helt oberoende från både partipolitik och storfinans. Fagra ord som i den här artikelserien i 2 delar, totalt kommer att krossas, men vilka är de egentligen? Är de bedragare eller i huvudsak bedragna och vad är det för ett skrämmande projekt som en av Skiftets huvudfinansiärer valåret 2018, i samarbete med George Soros, egentligen håller på med?

”Förbjud organiserad rasism” är en av Skiftets hjärtefrågor. Men vilka är de egentligen? Foto: Facebook.

Del 1. Skiftet – folkets rörelse?
Del 2. Valår – demokrati i rörelse

De startar gång på gång olika kampanjer gentemot Nordiska motståndsrörelsen. Deras Facebooksida toppas av en bild på några kvinnor som bär plakat med överkryssade hakkors. ”Demokrati i rörelse är deras motto och de säger sig arbeta för mänsklighetens bästa. Med hög svansföring hävdar de därtill att de aldrig skulle låta sig köpas av storfinansen, och att de står helt partipolitiskt oberoende. Namnet låter så intetsägande att man snabbt glömmer bort det, men bakom det föga upphetsande namnet finns en global rörelse vars finansiärer arbetar enligt en mycket utstuderad agenda.

Det som skulle komma att bli föreningen Skiftet är sprunget ur Alliansfritt Sverige. Man hör såklart på namnet ungefär vilken politiskt hemvist rörelsen hade, och de lanserade bland annat inför förra valet en app med namnet ”Somna med Reinfeldt”, där man gjorde narr av Fredrik Reinfeldts brist på engagemang.


Demonstration av appen ”Somna med Reinfeldt” där den tidigare moderate statsministerns sövande röst spelas upp.

Alliansfritt Sverige bildades 2006 av Björn Fridén i form av en blogg som till en början drevs helt ideellt. Inför förra valrörelsen köptes han dock upp av Socialdemokraterna och fick uppdraget att bedriva opinionsbildning på nätet.

Han var alltså avlönad av ett politiskt parti, men det framgick såklart inte utåt. När Stefan Löfven tillträdde som statsminister ansågs uppdraget vara slutfört och Alliansfritt Sverige ändrade namn till Skiftet. Nytt namn, delvis ny form, men det är nog inte så långsökt att anta att delar av den ”svans” som funnits med sedan starten hakade på.

I en ledartext i Svenska Dagbladet den 5 mars 2015 beskrivs Skiftet mycket riktigt också som ”ett nystartat nätverk för vänsteraktivism”. Därmed ridå ner för påståendet att detta skulle vara en oberoende rörelse, bestående av ett tvärsnitt ur befolkningen. Rent tekniskt kanske partipolitiskt oberoende, ja, men det simpla ”ordvrängeritet” äger knappast någon relevans i sammanhanget.

Björn Fridén var med och grundade Skiftet, har tidigare arbetat hos Socialdemokraterna och är idag anställd av LO-organisationen IF Metall. Foto: Facebook.

Idag består Skiftets kansli av fem heltidsanställda. Björn Fridén har officiellt lämnat organisationen. Istället har Robin Zachari gått från jobbet som omvärldsbevakare hos Socialdemokraterna till tjänsten som kanslichef på Skiftet. De övriga är samtliga personer med bakgrund inom vänsterrörelsen. Skiftet stöttas av den ideella föreningen Skifte för Sverige (802461-8087) som existerar enbart för detta syfte. Som ideell förening är de inte skyldiga att redovisa sina räkenskaper offentligt, men har ändå lagt ut några redovisningar på sin hemsida. I 2015 års redovisning framgår att de under året fick sina första två heltidsanställda. Två större donationer möjliggjorde detta.

Storfinansen bakom ”folkrörelsen”

Robin Zachari är anställd som kanslichef på Skiftet. Foto: Facebook.

Vi ska strax titta närmare på vilka som låg bakom dessa donationer, men först kan det vara intressant att här konstatera att det är företaget KPMG som granskar föreningens ekonomi.

Företaget KPMG är ett globalt företag som på sin hemsida öppet uppmuntrar både köns- och etnicitetskvotering och i Sverige stödjer Raoul Wallenberg Academy som bland annat arbetar med att hjärntvätta tusentals svenska barn och ungdomar årligen, i våra skolor. Bokstaven G i företagsnamnet representeras av Reinhard Goerdeler, son till Carl Goerdeler, vilket var en folkförrädare av högsta rang, inblandad i attentatsförsöket mot Adolf Hitler 1944.

Skiftet gör en stor sak av att rörelsen är sprungen ur folket, och att det är folket som finansierar verksamheten genom små donationer, enligt devisen ”många bäckar små.”

Man säger sig öppet redovisa enbart donationer som överstiger 10 000 kronor, men som nämndes ovan så var det inte svenska folket som möjliggjorde att Skiftet kunde börja anställa personer på heltid. Det kunde ske framförallt tack vare att de tog emot 70 000 euro från den tyska systerorganisationen Campact och cirka 30 000 pund från den brittiska systerorganisationen 38Degrees.

38Degrees grundades delvis tack vare affärsmannen Ayman Jallad via The Isvara Jallad Foundation. Fonden administreras via banken UBS i Zürich och redan här uppstår ytterligare problem vad gäller trovärdigheten för Skiftet. Ayman Jallad tillhör nämligen definitivt storfinansen via sitt företag Jallad Group där han säljer bland annat byggmaterial till Mellanöstern, samtidigt som han sitter i knäet på UBS – en av de mest inflytelserika bankerna i världen. ”Vi hatar storfinansen, men bara när de inte ger oss pengar”, är knappast en trovärdig approach.

Den andra stora finansiären, Campact, är en tysk kampanjplattform som grundades av medlemmar av Attac 2004. Attac är bland annat kända för att ha varit med och organiserat de våldsamma kravallerna i Göteborg under EU-toppmötet och George W. Bushs besök i staden 2001.

(((Globala tentakler)))
OPEN – Online Progressive Engagement Network, är namnet på den paraplyorganisation som härbärgerar Skiftet, Campact, 38Degrees och många fler så kallade NGO:s (Non Governmental Organisations/icke-statliga organisationer), alltså påstått fristående, demokratiska rörelser. OPEN beskriver sig själva som ett globalt systerskap av gräsrotsrörelser.

Samtliga liknar varandra i uppbyggnad, samt policys kring exempelvis donationstransparens. Huvudarenan är den digitala världen, men man vill också verka ute på gatan genom exempelvis demonstrationer. Den officielle grundaren av OPEN är juden Ben Brandzel, som även är starkt involverad i 38degrees, och ofta medverkar som mentor vid uppstarten av de olika organisationerna. Han beskrivs som en stark, global kraft gällande den så kallade progressiva rörelsen. Med sig har han också bland andra judinnan Stephanie Danielle Roth, som tituleras europeisk koordinator.

Juden Ben Brandzel är spindeln i nätet för flertalet folkfientliga organisationer världen över, däribland Skiftet. Foto: Facebook.

Påverkanskampanjer i USA och Kanada
MoveOn är kanske en av de mest kända av dessa underorganisationer. Den grundades för 20 år sedan i USA, med det uttalade syftet att dra fokus från president Bill Clintons ”opassande affärer” med Monica Lewinski. Budskapet var, kort och gott; gå vidare, det finns viktigare saker att ägna sig åt gällande USA:s politik än en otrohetsaffär, även om den otrogne råkar vara landets högste ledare. Det sätter väl tydligt tonen för vilka krafter vi har att göra med här. Finansjuden George Soros var exempelvis en av de finansiärer som var med och grundade MoveOn.

MoveOn var sedan med och matchade fram Barack Obama till makten i USA. Kampanjen ”Vote For Change” leddes av ovan nämnde Brandzel. Stärkta av den framgången bildades senare en liknande rörelse i Kanada – LeadNow, också den uppbackad av just Brandzel.

Sedan 2010 arbetade LeadNow aktivt emot det konservativa styret i Kanada, men märk väl; samröret med OPEN framgick inte öppet någonstans. I valet 2015 föll så Stephen Harpers regering, och Liberalernas Justin Trudeau svors in som ny premiärminister den 4 november samma år. Trudeau satte sedan ihop en politiskt korrekt regering bestående av lika många män som kvinnor, ”för att det är 2015” – men ”mångfalden” slutar inte där.

Bill Clinton, Barack Obama och Justin Trudeau är tre vänsterliberala politiker som fått ordentligt med hjälp från Skiftets systerorganisationer i Nordamerika.

Afghanen Maryam Monsef fick posten som minister med ansvar för internationell handel, samt frågor kring ”demokratiska reformer”. Som ny försvarsminister utsågs den troende sikhen Harjit Sajjan. Utmålad som ett ”badass”. Detta baserat på sagan om honom som hjärnan bakom Operation Medusa, som påstås ha avlägsnat 1 500 talibaner från slagfälten i Afghanistan. Det var dock ett påstående som han senare öppet fick be om ursäkt för inför fotfolket, då det visade sig att hans inblandning i operationen var högst medioker.

Som Kanadas försvarsminister i Justin Trudeau liberala mångfaldsregering utmålades Harjit Sajjan inledningsvis som ett ”basass”. Foto: Senior Master Sgt. Adrian Cadiz/defense.gov.

Utåt sett har LeadNow gjort sken av att vara en ungdomsdriven rörelse grundad av två kanadensiska medborgare: Adam Shedletzky och Jamie Biggar. Det är dock bara en liten del av sanningen, med tanke på den enorma uppbackning de fått från annat håll. Minst 17 olika företag och konsulter har exempelvis hjälpt till på olika sätt rent praktisk, med allt från design av logotypen till genomförandet av olika enkäter.

Vid starten hade de även en policy emot utländsk finansiering, vilket dock snart i tysthet ströks från organisationsbeskrivningen. Här är det därför på sin plats att fullständigt krossa bilden av OPEN som något slags äkta gräsrotsrörelse. Ben Brandzell kommer nämligen ursprungligen från Citizens engagement laboratory (CEL), baserad i USA. En rörelse vars enda syfte är att förädla vänsterorienterade grupper så att de på bästa sätt kan verka kring alla slags ”väsentliga” frågor, t.ex. ”humanism”, feminism och mångfald.

Det lär nog därtill inte komma som en chock att George Soros via sitt Open Society Foundations har bidragit med 132 000 dollar sedan 2012. Exempel på andra finansiärer är Susan Thompson Buffet Foundation (STBF) som bidragit med 4 500 029 dollar sedan 2013. STBF är mest kända för sitt arbete med att normalisera aborter och delfinansierade bland annat framtagandet av det kemiska abortpillret RU-486. Bakom STBF står ”filantropen” Warren Buffet, som döpt stiftelsen efter sin avlidne hustru.

CEL sponsrade därefter starten av OPEN, 2013. Därför kan man med fog säga att vare sig OPEN eller underorganisationerna, inklusive LeadNow, handlar om några naturligt växande gräsrotsrörelser. Globalistiska intressen har funnits med från dag ett, och finansierar ännu idag stora delar av verksamheten, även om påverkanskampanjer har lett till ett växande ekonomiskt, såväl som praktiskt stöd bland ”vanligt folk”.

Tricket här verkar vara att utöver stora kampanjer, såsom att verka för att påverka valrörelser i olika länder, även skapa ”goodwill” genom att driva mindre kampanjer som är så allmängiltiga att få skulle kunna säga nej. För vem kan vara emot att torsken ska överleva i Östersjön, eller att vi ska använda mindre plast? I nästa del kommer vi dock att få ett exempel på den inkonsekvens som råder inom rörelsen. När det kommer till att försöka bekämpa Nordiska motståndsrörelsen tycks nämligen alla fina ord om att värna naturen plötsligt vara som bortblåsta.

Inte alltid så nytttiga idioter
Skiftet säger sig, som tidigare nämnts, även aktivt arbeta emot storfinans och globalisering, och som ett led i detta är man motståndare till TTIP – transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar, ett frihandelsavtal mellan EU och USA. Man vet inte vem eller vilka som finansierar motståndet mot TTIP. Det spekuleras om att det kan vara Ryssland, eller vissa krafter inom EU som skjutit sig själva i foten genom att uppmuntra “fristående rörelser”. Det sistnämnda kanske visar sig ligga närmast sanningen.

Stephanie Danielle Roth har exempelvis varit väldigt drivande vad gäller just kampanjen emot TTIP, och här uppstår alltså en uppenbar krock. När exempelvis familjen Wallenberg i harmoni med George Soros är positivt inställda till TTIP så förstår man ju att ”lydhundarna” på vänsterkanten ibland tänker lite för mycket själva.

OPEN:s ”europeiska koordinator”, judinnan Stephanie Danielle Roth, gör inte alltid som storfinansen vill. Foto: Cercetasa (CC-BY-SA-3.0).

Skiftet i Sverige är alltså en liten del av ett större globalt nätverk som aktivt arbetar för det mesta som kan sägas vara skadligt för det vita folket, inte minst existensen för Nordens folk såklart. De är feminister, ”humanister”, de vurmar för öppna gränser och homolobbyn.

Skiftet samarbetar exempelvis med ”Vi står inte ut” samt Tillsammansskapet, vilka bland annat lobbade för att de cirka 9 000 afghanerna utan asylskäl skulle få stanna i Sverige. De hetsar därtill mot Nordiska motståndsrörelsen så snart de ser en möjlighet. I vissa frågor, till exempel det för globalisteliten så viktiga TTIP-avtalet, ställer de sig dock på tvären. Hur kan det komma sig?

Ja, en tänkbar förklaring skulle kunna vara att lydhundarna inte alltid lyder husse. De kanske till och med blundar för vad husse håller på med på annat håll. Det som inte stämmer in i deras världsbild, existerar inte. Å ena sidan kan man alltså säga att Skiftet är bedragna, mer eller mindre frivilligt. De springer lydigt den globala elitens ärenden i alla de väsentligt folkförgörande frågorna. Å andra sidan är Skiftet alltså bedragare själva, med den logik som vänsterrörelsen alltid sätter som främst; ändamålen helgar medlen. Det gör alltså ingenting om den bild man utmålar om sig själva som ett folkets rörelse, som står helt politiskt oberoende, inte stämmer för fem öre, och att man därför i själva verket bedriver bedräglig påverkansverksamhet. Det är nog så illa att de tror att de agerar helt rätt.

DEL 2. I nästa del ska vi titta närmare på hur de globala, förgörande krafterna via Skiftet riktat fokus mot Sverige nu under valåret. Vad är det exempelvis för skrämmande projekt som George Soros tillsammans med en av Skiftets huvudfinansiärer ligger bakom?

Källor:
Skiftet (officiell hemsida)
Alliansen goes Hungerspelen
Nya satsningen av Alliansfritt Sverige
Tove Lifvendahl: Upp till kamp
Fact Check: MoveOn.org
38Degrees: Donation policy
The Rise of Clickocracy: Politics for a Digital Age
Det tillverkade TTIP-motståndet
The Big Jewcy: Ben Brandzel – Progressive Online Organizer
Excerpts from U.S. Tax Returns for The Tides Foundation Showing Payments for $US 705,404 (2012 – 2014)
Därför diggar folk Kanadas nya regering
Influence Watch: Citizen Engagement Laboratory (CEL)
Influence Watch: Susan Thompson Buffett Foundation
‘Canada’s Badass Defence Minister’ a Little Less Badass Now After Apology


  • Publicerad:
    2018-06-29 08:00