JUDENDOM. En granskande journalist från populära Granskning Sverige gick under gårdagen till frontalangrepp mot hycklande judisk makt-ledare.

Granskning Sverige ringde till ställde tre judisk makt-ledare mot väggen: Lena Pösner Körösi, Willy Silberstein och Jonathan Leman.

Granskning Sverige ställde tre judisk makt-ledare mot väggen: Lena Pösner Körösi, Willy Silberstein och Jonathan Leman — och alla blev svarslösa.

Ringer upp judisk makt-ledare
I inslagen hörs Erik Johansson från Granskning Sverige (GS) konfrontera judisk makt-ledarna Lena Pösner Körösi, som är ordförande för judiska centralrådet i Sverige och Willy Silberstein som är ordförande för den judiska lobbyorganisationen Svenska Kommitén mot Antisemitism (SKMA) och Jonathan Leman från den privatägda underrättelsetjänsten EXPO.

I inslaget hörs journalisten Erik från GS bland annat säga:

— Varför är det upprörande för Körösi att hon eventuellt inte får definiera sig som en medlem av det svenska folket, samtidigt som hon själv är del av ett folk där exkluderingen är 100 procentig? Har du inget judiskt blod så är du inte jude.

— Körösi vill ha privilegier för sig själv, som hon och hennes folk inte erkänner andra. Detta är något som judar och andra minoriteter kontinuerligt utnyttjar för att tillskansa sig särrättigheter över majoritetsbefolkningen i Sverige och övriga västvärlden.

Alla får bli svenskar — men inga får bli judar
I samtalet med Lena Pösner Körösi vill hon godtyckligt få definiera sig som svensk, samtidigt menar både judiska församlingen och Israels ambassad att svenskar som godtyckligt vill definiera sig som judar inte har rätt till detta:

Körösi: — Eftersom jag känner mig som svensk och är det i alla bemärkelser, tycker jag, så tycker jag det är oförskämt att tala om för mig att jag inte är det.

Johansson: — Men är inte du del av det judiska folket?

Körösi: — Amen, jo, det är jag. Och du menar på att man inte kan vara det både och?

Johansson: — Ja, jag kan ju inte vara det i alla fall.

Körösi: — Du kan inte vara jude? Men du tillhör de kristna. Och det finns kristna i olika sorter … men du du det leder ingenstans det här samtalet.. jag jag har faktiskt ingen lust att fortsätta det.

Strax därefter slänger hon på luren. Detsamma gäller då Granskning Sverige kontaktar judisk makt-ledaren Willy Silberstein.

Refererar till kemisk analys av ”gaskamrarna” i Auschwitz
Erik Johansson passar även på att ringa upp juden Jonathan Leman, från den privatägda underrättelsetjänsten EXPO.

Leman menar då att all form av ifrågasättande av den officiella versionen av ”Förintelsen” görs på grund av bakomliggande antisemitiska motiv.

När Leman hör att Erik läst en bok om en kemisk analys utförd på ”gaskamrarna” i Auschwitz så får han dock bråttom att avsluta samtalet.

Den tyske kemisten Germar Rudolf fängslades på grund av att han genomförde tester som motbevisade den officiella historieskrivningen gällande att tyskarna "gasade judar" under andra världskriget. Här syns hur cyanvätet förenat sig kemiskt med cementen i tegelbyggnaden där desinfektion av kläder genomförts.

Erik från GS refererar till den tyske kemisten Germar Rudolf, som fängslades på grund av att han genomförde tester som motbevisade den officiella historieskrivningen gällande att tyskarna ”gasade judar” under andra världskriget.

Lyssna på inslaget här:


  • Publicerad:
    2015-10-14 10:40