POLITIK. Granskning Sverige följer i detta inslag upp den anmälan som inkom till konsumentombudsmannen om Folkpartiets vilseledande marknadsföring.

Anmälaren ansåg att då Folkpartiet menar att det inte finns något folk, kan man heller inte marknadsföra sig som ett ”folkparti”. När Granskning Sverige kontaktar representanter för Folkpartiet reagerar de flesta på samma sätt, genom att lägga på luren.

Hör inslaget nedan:


  • Publicerad:
    2014-06-15 23:45