INRIKES. Medborgarjournalisterna på Granskning Sverige trappar upp kriget mot bolagsmedier och vänstertidningar som fuskar med presstödet.

Efter det att judiska mediebolag med Bonnier i spetsen, med benäget stöd av VD:n för Tidningsutgivarna, Jeanette Gustafsdotter, bedrivit hänsynslösa kampanjer och trakasserier mot medborgarjournalistnätverket Granskning Sverige, slår dess offentlige talesperson Fabian Fjälling tillbaka. Granskning Sverige har anmält ett flertal publikationer för fusk och i förekommande fall grovt bidragsbrott. Det handlar i alla anmälda fall om systematiskt fusk för att tillskansa sig presstöd.

LÄS MER: Granskning Sverige anmäler Svenska Dagbladet för presstödsfusk

Svenska Dagbladet, som ägs av judiska Schibsted, har anmälts för att fuska med sin betalvägg på Internetupplagorna. Den spanskspråkiga kommunisttidningen Liberacion anmäls för att på falska grunder uppbåda presstöd, eftersom spanska inte är ett officiellt minoritetsspråk i Sverige. Socialistiska partiets publikation Internationalen anklagas för olaglig prisdumpning. Liberalernas nyhets­magasin Nu ska heller inte få presstöd eftersom det är en skattebefriad tidskrift, anser Granskning Sverige.

De grövsta fallen av systematiskt fusk ska dock vänsterkoncernen ETC, som ägs av skattepengar-entreprenören Johan Ehrenberg, ha bedrivit, vilket nystades upp efter ett avslöjande av Radio Nordfronts Tobias Lindberg.
­

Nu har även Kommunistiska Partiets tidning Proletären anmälts. Brottet anges i anmälan vara grovt bidragsbrott genom att tidningen på ett systematiskt och omfattande sätt ha fått ut flera miljoner kronor i inkorrekt presstöd genom fusk med lösnummer.

Säljer fler lösnummer än Svenska Dagbladet
Granskning Sverige skriver i sin polisanmälan att Proletären har en upplaga på exakt 3 100 exemplar varav 400 är lösnummer. Försäljningen har varit statisk mellan 2016 och 2017. Slutgiltigt driftstöd för år 2017 var 3 056 000 kronor. Skillnaden i upplaga mellan 2015 och 2016 var nästan exakt de påstått sålda lösnumren. Tidningen påstår sig sälja 400 lösnummer per vecka eller runt 20 000 på ett helår.

Vid tidpunkten för polisanmälan den 14 april sålde Proletären via sin hemsida en rabatterad prenumeration för 25 kronor per månad, vilket är 300 kronor på helårsbasis. Detta anser Granskning Sverige vara ett brott i sig mot presstödsförordningen gällande minimipris.

Intressant är också att notera att det under samma datum, den 14 april 2018, till TS Mediafakta AB rapporterades 80 publikationer som sålde lösnummer. TS Mediafakta är ett privat företag som är belagt med tystnadsplikt. Företaget står delvis under ovan nämnda Jeanette Gustafsdotters kontroll i egenskap av ledamot. Av dessa 80 tidningar som rapporterade sålda lösnummer ligger Proletären etta på hela 12.9 procent av den sålda upplagan. Tidningen Offensiv, som förövrigt uppmärksammats för att Myndigheten för press, radio och TV inte har en kopia på årsredovisningen för något år, ligger tvåa med 10 procent. Detta kan jämföras med tidningen Svenska Dagbladet som säljer 1 procent av sin tidning i form av lösnummer för en daglig totalsumma på 1 700 kronor.

Detta innebär att i förhållande till sin upplaga säljer tidningen Proletären 13 gånger så många lösnummer som Svenska Dagbladet, vilken återfinns i princip i varje butik i landet och är rikstäckande. Proletären har alltså lyckats nå kommersiell framgång och säljer betydligt fler lösnummer i Göteborgsområdet en dag i veckan, än vad rikstäckande Svenska Dagbladet gör. Att detta råkar sammanfalla med en upplageökning på just 400 exemplar mellan åren 2015 och 2016 för utdelningar av ytterligare 700 000 kronor i driftstöd reser en tillräckligt stark misstanke om brott för att utreda detta för grovt bidragsbedrägeri, anser Granskning Sverige.

Mellan åren 2015 och 2016 hade tidningen Proletären en upplageökning på 420 exemplar enligt presstödsnämndens länkade och citerade beslut om slutgiltigt driftstöd för respektive år. Proletärens årsredovisning från 2016 visar dock inga som helst indikationer på en upplageökning på hela 15.5 procent då nettoomsättningen i princip är identisk och bara avviker 1.3 procent från året innan.

Granskning Sverige skriver i sin polisanmälan att om tidningen har lyckats sälja 20 000 lösnummer per år, bör de kunna uppvisa en kombination av kontantinsättningar och Swishbetalningar för motsvarade belopp för både helåret 2016 och 2017.

”Om det visar sig att detta inte är fallet bör i så fall ansvarig utgivare Jenny Maria Tedjeza på något sätt komma att beröras av minimistraffet för grovt bedrägeri på sex månader”, skriver Granskning Sverige i sin anmälan.

Presstödssystemet starkt ifrågasatt
Granskning Sveriges undersökningar av olika bolagsmedier och politiska tidningar har lett till att flera röster nu har höjts som menar att om tidningar inte kan överleva genom att på laglig väg uppbåda presstöd, bör reglerna för presstöd ses över. Alternativet är att slopa presstödet. Det senare alternativet bedöms av flera debattörer på sociala media vara den bästa lösningen, i synnerhet om fusk med presstöd är institutionaliserat med kontakter ända upp i den politiserade presstödsnämnden. Samtidigt lämnade medieprofessor Ingela Wadbring förra året samma nämnd i protest mot att Nya Tider, den papperstidning som ökar mest i Sverige, beviljas presstöd. Wadbring tycker inte om att Nya Tider rapporterar om invandringspolitiken. Hennes motivering till att lämna sitt uppdrag var enligt egen utsago att ”Nya Tiders främlingsfientlighet är oerhört osympatisk”, och därför inte bör erhålla presstöd.

Ett problem är att publicister kan erhålla stöd i många olika former, oavsett förekomsten av presstöd. Den judiska Bonnierkoncernens tidning Dagens Nyheter kan exempelvis skryta med att genom sin finansiella styrka inte behöva uppbåda presstöd, men så sent som 2016 gavs Bonnier ett ”lån” på 950 miljoner kronor direkt från EU:s Jean-Claude Juncker-kommission i ett projekt från Europeiska investeringsbanken. Syftet var att ”hjälpa” Bonnierkoncernen att överleva i övergången från traditionell förlagsverksamhet och sändning till att bli en digital mediekoncern, inklusive journalistarbeten, för att säkerställa ”det fria ordets” framtida existens.

Källa:
Polisanmälan mot_Proletären
EU ger Bonnier 1 miljard i digitaliseringslån
Wadbring lämnar presstödsnämnden i protest


  • Publicerad:
    2018-04-17 01:22