KORRUPTION. Granskning Sverige intervjuar en gränspolis från Göteborg som avslöjar hur regeringen mörklägger och blundar för människosmugglingen som sker till Sverige.

granskning sverige

Göran Larsson arbetar som gränspolis och hade fram till 2009 en specialgrupp som arbetade med att avslöja och spränga människosmugglares nätverk. Gruppen lades dock ner med förevändningen att verksamheten kostade för mycket pengar.

Larsson ger en bild av en regering som medvetet mörkar och underlättar för smugglare att ta invandrare till Sverige och en polismyndighet som förbjuder sina anställda att lösa brott. Ett förfarande som gjort Sverige till människosmugglarnas högborg i Europa.

Lyssna här:


  • Publicerad:
    2015-08-21 19:10