EU. Enligt EU:s nuvarande regler får ett medlemsland inte använda sig av gränskontroller i mer än sex månaders tid. Nu verkar det som att den tiden kan förlängas upp till två år.

Enligt ett dokument som nyligen läckts av ”medborgarrättsgruppen” Statewatch kan den nuvarande tidsbegränsningen för gränskontroller utökas från sex månader till två år.

I dokumentet skriver Luxemburg, som är ordförandeland, att förlängningen är tillåten ”såtillvida de extraordinära omständigheterna utgör ett allvarligt hot mot allmän ordning eller intern säkerhet”. Enligt Steve Peers, som är utbildad i människorättslagstiftning vid University of Essex, kan förslaget tillämpas på alla medlemsstater.

”Alla interna gränser skulle kanske inte underkastas kontroller, men syftet verkar vara att ge grönt ljus för den här funktionen” skriver han på sin blogg. Förslaget kommer att diskuteras på fredag då EU:s inrikesministrar träffas i Bryssel.

Tidigare har Grekland varit nära på att stängas ute från det så kallade Schengensamarbetet då landet inte samarbetar med EU:s gränsmyndighet Frontex. Luxemburg skriver i dokumentet att Frontex genast ska genomföra en insats i norra Grekland för att ”komma till rätta med allvarliga problem”.

Källa:
Sverige kan få rätt att stänga gränsen i två år


  • Publicerad:
    2015-12-03 19:55