TYSKLAND. Föreningen för protestantiska kyrkogårdar i Tyskland bestämde sig nyligen för att gravstenen till Horst Wessels fars grav skulle rivas och tas bort.

HWgrav-460x305

Ludwig Wessels grav.

För några dagar sedan blev gravstenen till Horst Wessels far, Ludwig Wessel, riven och borttagen från St. Nicholas kyrkogård i Berlin enligt direktiv från föreningen för protestantiska kyrkogårdar.

Horst Wessels minnessten var ursprungligen rest vid sidan av hans fars, men blev riven 1945 och ryktena ska ha gjort gällande att Horst efter detta blev begraven i sin fars grav. Ludvig Wessels grav har årligen blivit besökt av personer som önskat hedra Horst på hans dödsdag.

Horst Wessels minnesten.

Horst Wessels minnesten.

Enligt VD:n, pastor Jürgen Quandt, så hade kyrkan ”fått nog av besök från nynazister och glorifieringen av nynazistisk ideologi måste stoppas”.

För att hindra besökare att få tillgång till gravplatsen har kyrkan nu planterat taggiga buskar på platsen där graven ursprungligen låg.

Källa:
Nazi-Kultort: Ende eines Schand-Mals


  • Publicerad:
    2013-09-02 14:00