RESURSÖVERFÖRING Maria och Reine är blinda, de har genom åren sökt – och alltid beviljats – färdtjänst. Nu menar Skånetrafiken dock att bevis saknas för att ”väsentliga svårigheter” att färdas utan stöd föreligger.

Nordfront har många gånger skildrat hur förrädarpolitiker skänker bort svenskars egendom och låter det som de i generationer byggt chansera.

Här är ännu ett exempel på samma fenomen – denna gång från färdtjänsten.

Makarna Maria Gunnarsson och Reine Gunnarsson i Bromölla har med anledning av grav synskada haft färdtjänst i närmare 30 år.

För drygt två veckor sedan fick de dock av Skånetrafiken beskedet att deras färdtjänsttillstånd inte kommer att förnyas.

Marias synnedsättning är medfödd och hon har nästintill ingen erfarenhet av att färdas kollektivt utan hjälp.

Paret har genom åren regelbundet sökt nya tillstånd, vilka alltid har beviljats.

I mitten av förra månaden fick så hon och hennes man beskedet att de denna gång inte beviljas färdtjänsttillstånd.

Skälet som Skånetrafiken anger är att behov nu saknas – något som Maria har svårt att se det logiska i:

— Jag är född blind så jag vet inget annat och tillståndet har inte ändrats. Jag kan ta mig till Bromölla station och sätta mig på tåget till Malmö. Men sedan kommer jag inte vidare. Jag kan inte läsa skyltar och vet inte vart jag ska när jag är på nya platser, kommenterar hon till SVT.

"Saknas bevis för att de har väsentliga svårigheter"

Skånetrafikens utredare har, när de konfronterats för besluten motiverat dessa med att det saknas bevis för att de ansökande har ”väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand i närmiljön”.

— Det här är ytterligare Sett hårt slag mot synskadade. Allt fler får nej när vi ansöker om färdtjänst, kommenterar Niklas Mattsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund till SVT.

Region Skåne åberopar man Lagen om färdtjänst samt ”rådande rättspraxis” som man menar nu, i större utsträckning än tidigare lämnar utrymme för avslag och sparade skattepengar.

Platschefen för Färdtjänshandläggningen vid Skånetrafiken Weronica Knutsson skriver till SVT:

”Även om man har stora svårigheter att förflytta sig eller resa med allmänna kommunikationer, innebär det inte alltid att man uppnår kravet för ’väsentliga svårigheter’. För den enskilde kan det slå hårt, men det är så rättsläget ser ut i Sverige.”

Ger inte upp

Maria och Reine Gunnarsson i Bromölla är dock fast beslutna att driva saken vidare. Maria säger:

— Vi måste göra något åt det här för det är inte ok. Jag vill kunna vara självständig. Utan färdtjänst blir man fast och beroende av andra och kan inte ta sig till aktiviteter eller göra spontana saker.