INRIKES. Miljöpartiets ungdomsförbund, Grön ungdom föreslår i en debattartikel ett förbud mot Nordiska motståndsrörelsen. Detta för att värna någonting man kallar ”yttrandetryggheten”.

Nordiska motståndsrörelsen demonstrerar i Kungälv 2019. Foto: Nordfront.

Miljöpartiets ungdomsförbund, Grön ungdom, uttrycker i en debattartikel att man vill terrorstämpla Nordiska motståndsrörelsen. Genom att motståndsrörelsen tillåts bedriva opinionsbildning och uttrycka sina åsikter, hotas andras yttrandefrihet, hävdar Alma Gunnarsson, språkrör för Grön ungdom väst, i artikeln.

Artikeln inleds med att Gunnarsson skriver om det nu 25 år gamla mordet på John Hron, där hon menar att ”åsikter likt Johns blir brutalt och blodigt tillintetgjorda, om de skulle komma i nazisternas väg.”

Fortsättningsvis antyder Gunnarsson att motståndsrörelsen mördar oliktänkande till höger och vänster, något som hon inte har några belägg för. Detta påstående gör hon således helt utan att kunna ge exempel på en sådan händelse. Gunnarsson påstår följande:

Genom att låta nazister organisera sig, utnyttja yttrandefriheten, försvinner utsatta gruppers trygghet att yttra sig. De väljer därför bort sin rätt att få använda yttrandefriheten. En grupp människor blir tyst, för om de yttrar sig mördas dem.

Vidare hävdar hon att ett förbud mot Nordiska motståndsrörelsen inte skulle inskränka på organisationsfriheten eller yttrandefriheten. Hon menar att förbudet är nödvändigt för att värna någonting hon väljer att kalla ”yttrandetryggheten”.

Vi i Grön Ungdom vill, som ett första steg i debatten, ta ställning för att Nordiska Motståndsrörelsen terrorstämplas. Inte för att utmana organisationsfriheten eller yttrandefriheten, utan för att värna yttrandetryggheten.


  • Publicerad:
    2020-08-21 15:30