MASSINVANDRINGEN. Grovt yrkeskriminella är redan en del av asylindustrin och man kan tjäna så mycket som tiotusen kronor i månaden på en husvagn med två sängar.

inbrott

Kriminell verksamhet betalas med skattepengar, detta bekräftas av polisen.

Yrkeskriminella driver asylboenden i minst fyra av sju polisregioner. Enligt Erik Siverbo, chef för underrättelsesektionen i region Väst, har man sett en trend där kriminella startar asylboenden för att tjäna pengar och finansiera sin kriminella verksamhet.

— De kan investeras i narkotikabrott, finansiera inköp av vapen, de kan finansiera upplägg av punktskattebrott. Allt man kan tänka sig, säger han.

Vidare menar Siverbo att de som driver asylboendena kan få de boende att bli en del av deras kriminella nätverk.

— Risken är ju förstås att människor som bor på de här boendena och är i en miljö där kriminella element har ett stort inflytande, riskerar att fångas upp och begå brott och fångas upp av kriminella nätverk, säger han.

Enligt Migrationsverket utreder man om de som ska driva asylboendet har begått ekonomisk brottslighet eller har skatteskulder. Men det är lätt att kriminella slinker igenom kontrollerna fortsätter man.

— Ofta får man inte glömma att många av dem är ganska skickliga för att bygga upp en snygg fasad också och de är inte lätta att se igenom, säger tillförordnad enhetschef för boendeenheten, Björn Jacobsson.

Vidare menar Jacobsson att man med största säkerhet bedriver olika typer av kriminell verksamhet i och kring boendena.

— Jag kan tänka mig att det kan förekomma penningtvätt, det kan finnas kanske att de bedriver även kriminell verksamhet på ställena, säger han.

Källa:
Kriminellas inkomster från asylboenden kan gå till ny brottslighet


  • Publicerad:
    2016-06-20 19:45