SKOLAN. På Jensens grundskola har bland annat mjukisbyxor förklarats vara ”icke önskvärda”. Påbud om elevernas klädsel bryter dock enligt Skolverket mot yttrandefriheten.

Skolledningen på friskolan Jensens grundskola i Göteborg har infört en ”klädkod” för skolans elever. Förbudet gäller vad man kallar ”machokläder”.

Till denna kategori räknas enligt skolan bland annat mjukisbyxor och midjeväskor. Beslutet har orsakat en häftig debatt, inte minst bland föräldrar till elever som går på skolan.

Skolledningen har bland annat anklagats för att ömsom beskriva ”klädkoden” som ”ett förbud” och ömsom som ”en rekommendation”.

När SR ber Jensens grundskolechef Mats Rosén om en förklaring framhåller han att inga förbud eller påbud har utfärdats:

— Det här är en rekommendation till alla skolor. Vi har haft klädkoder för våra lärare och har sett att det gett resultat. Man går till jobbet och fokuserar på arbete. På samma sätt vill vi att man i skolan fokuserar på studier och att nå höga resultat och inte på kläder och andra attribut.

Rosén betonar vidare att ”gängbildningar” och en ”machokultur” orsakar en negativ stämning i skolmiljön och att avsikten med klädkoden är att förhindra detta.

Han vägrar dock ge en närmare beskrivning av vilken sorts kläder som nu är godkända på skolan och kommenterar diplomatiskt att man ska vara ”hel och ren och ordentligt klädd”.

Skolverket stipulerar alltså att förbud och påbud gällande elevers klädsel utgör ett brott mot yttrandefriheten. Frågan blir då vilka konsekvenser en elev som bryter mot klädkoden har att vänta. På denna fråga svarar Rosén:

— Det här är en diskussion man har med både elever och föräldrar förstås. Det är inget som ger påföljder på något sätt utan det är ett sätt att förbereda våra elever för den verklighet som finns utanför skolorna.

I sin kommentar till klädkoden på Jensens Grundskola i Göteborg betonar skolans rektor Sebstian Nyrén Vannemyr i ett mejl till elevernas vårdnadshavare att initiativet är en del av en långsiktig strävan att skapa en god skolmiljö samt att valet av skola är fritt.

Jensen är inte för alla, men delar man vår uppfattning om vad som är viktigt, då trivs man i regel mycket bra här.


  • Publicerad:
    2020-09-29 18:45