414 elever som talar 31 olika språk. Så här ser det ut på en grundskola i Birmingham.

Skolans rektor, Evelyn Harper, anser att mixade klasser, där vita trängs undan, är eftersträvansvärt. Hon säger att hon ”kan inte förstå den respekt som föräldrar och barn visar lärare och läraryrket, som kanske inte finns i inhemska vita kulturer”. Därför, säger hon, är resultaten ”mycket, mycket höga”  i hennes skola. De bästa resultaten sägs eleverna ha i just engelska, trots att många barn kommer till skolan ”med ingen engelska alls”. Läs mer här.


  • Publicerad:
    2012-06-09 14:25