INRIKES. Regeringen har beslutat att revidera bland annat grundskolans läroplan så att man inte längre får benämna ett barn som en ”pojke” eller ”flicka”.

Regeringen har beslutat att bland annat grundskolans läroplan från och med den 1 juli ska ändras och bli mer ”könsneutral”. Detta innebär att man inte längre tillåts att dela upp barnen som ”pojkar” eller ”flickor”. Samtidigt ska även en utredning inledas gällande ”skolans diskriminering av kön och könsöverskridande identiteter”.

— Regelmässig eller slentrianmässig könsuppdelning ska inte förekomma. Förstärkningarna tydliggör också ansvaret i att arbeta för jämställdhet på alla skolor, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

I den reviderade versionen av läroplanen kommer det istället stå att ”könsneutrala” begrepp som ”barn” och ”elever” ska användas istället för ”pojkar” och ”flickor”. De ”förbjudna benämningarna” kommer dock tillåtas att användas om det är ”motiverat för att påvisa ojämlikheter mellan kvinnor och män”.

Ändringen i läroplanerna gäller för grundskola, förskoleklass, fritidshem, grundsärskola, specialskola samt sameskola. Regeringen har även givit Skolverket i uppdrag att föreslå liknande förändringar för gymnasieskolan.

Regeringen kommer också med ett så kallat tilläggsdirektiv där man vill utreda huruvida ”diskriminering av kön och könsöverskridande identitet eller uttryck påverkar elevernas möjligheter till en fullgod utbildning”.

Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast den 20 januari 2019.

Källa:
Stopp för ”slentrianmässig könsuppdelning” i skolan – ny läroplan i sommar


  • Publicerad:
    2018-05-28 19:05