Torsdagen den 15 augusti höll Medlemsgrupp 1 i Näste 2 ett gruppmöte i Göteborg. Under mötets gång bjöds det på kaffe och medlemmarna avrapporterade sina senaste framsteg inom den nationalsocialistiska kampen sedan förra mötet.

Det diskuterades även strategi och framtida aktioner som Näste 2 kommer att utföra. Efter denna diskussion gick man över till ämnen som gruppchefen hade på dagordningen.

Efter ett flertal intellektuella frågeställningar avslutades mötet med insamling av medlemsavgift.


  • Publicerad:
    2019-08-17 21:00