Torsdagen den 27:e juli samlades Kampgrupp 205 till månadsmöte i Göteborgstrakten. Utförda aktiviteter rapporterades, bland annat en nattvandring där god kontakt med ungdomar hade etablerats. En ny medlem introducerades och kommande aktiviteter planerades, ytterligare nattvandring och överlevnadsträning var i fokus.

Efter att ha beslutat att införa en gemensam boklåda där medlemmar kan dela intressant litteratur med varandra dukades hembakad kaka och kaffe fram, mötet avrundades senare med korvgrillning och allmän trivsel.


  • Publicerad:
    2017-08-02 17:00