GÖTEBORG. I februari återuppstod den omstridda organisationen Guardian Angels. Nu välkomnar de även nazister i kampen mot Göteborgs otrygghet, bara de inte uttrycker sina åsikter.

Guardian Angels tänker rensa upp Göteborgs gator från buset. Foto: Brottsplats Sverige/Facebook.

Det privata trygghetsskapande initiativet Guardian Angels med rötter i USA etablerade sig i Göteborg under mitten av 1990-talet. Organisationen fick dåligt rykte eftersom verksamheten urartade.

— Efter det har organisationen haft dåligt rykte i Sverige. Det tänkte vi ändra på nu, sade initiativtagaren Mikael Liljeroth i februari till Göteborg Direkt.

— Guardian Angels är en religiöst och politiskt obunden förening som finns i 160 städer i 13 länder. Filosofin bakom är att ingjuta trygghet hos människor som rör sig i staden, sade Mikael Liljeroth.

Uniformerna köper Liljeroth från USA: Tröjor, blanka jackor och karakteristiska röda baskrar.

Nu rapporterar Göteborgs-Posten att de vandrar på stan igen: Senast förra helgen syntes den rödklädda gruppen röra sig i området kring Järntorget och långgatorna. Syftet med föreningen är enligt initiativtagaren Mikael Liljeroth att patrullera gatorna för att skapa trygghet och förhindra brott. Men de har varit aktiva sedan i mars. De är ute en gång i veckan.

— Vi är ute efter att stoppa våldet, men vi är inte dumdristiga. Största delen består av att vi pratar med folk. Är det pågående våld så går vi handgripligen in enligt reglerna om envarsgripande, säger han.

Polisen har bland annat diskuterat de juridiska frågorna kring reglerna om envarsgripande vid pågående våld. Vid pågående grov brottslighet riskerar ett ingripande snarare leda till större problem för polisen än att vara något hjälpsamt, skriver Göteborgs-Posten.

— Reglerna om envarsgripande ska man använda restriktivt och sätta sin egen säkerhet främst. Det är viktigt vilken framtoning man har och att det inte handlar om polisiära uppgifter, säger Daniel Neck som är brottsförebyggande samordnare vid polisen i Storgöteborg till Göteborgs-Posten.

Neck är dock positivt inställd till alla typer av initiativ som ökar vuxennärvaron på gatorna.

— Vi välkomnar fler, vi har mycket att göra med den grova organiserade brottsligheten och det finns en stor mängd ungdomar som tillhör den skötsamma gruppen som har ett behov av stöttning ute på stan, säger Neck, som också påpekar att det finns många olika sätt att engagera sig som volontär, och det finns många andra sammanslutningar än Guardian Angels: Förutom polisens egna volontärer finns andra föreningsvandrare, föräldrar på stan, och religiösa samfund, menar Neck.

Liljeroth själv säger till Göteborgs-Posten att de inte ser några poliser patrullera på gatorna längre, och att Guardian Angels därför behövs. Men man är noga med vem som får vara med och vandra på stan med dem:

— Vi kämpar med ett dåligt rykte som vi nu ska motbevisa. Vi har hårda inträdeskrav för medlemmarna, de ska först provpatrullera, genomgå en utbildning och framförallt visa upp ett belastningsregisterutdrag. Vi kan inte ha någon med våldsrelaterade domar på sig, säger Mikael Liljeroth.

Men alla är välkomna till organisationen, även rasister och nazister, bara man inte ger uttryck för sina åsikter. Mikael Liljeroth säger att han inte kan påverka vad medlemmarna tycker och tänker. Men om en medlem i Guardian Angels ändå skulle uttrycka rasistiska eller nazistiska åsikter får det omedelbara konsekvenser.

— Då är det uteslutning direkt, säger Liljeroth.

Just nu söker Guardian Angels aktivt efter nya medlemmar, och ambitionen är att öppna avdelningar även i Stockholm och Malmö, men det är svårt att rekrytera medlemmar, säger han.

— Det är inte alla som vågar, men vi ska växa i lugn takt. Vi vill bli en långvarig organisation.

Om det faktum att ”nazister” och rasister är välkomna gör att det nu blir lättare att rekrytera nya medlemmar får framtiden utvisa.


  • Publicerad:
    2020-10-09 13:00