MOTSTÅND Sex arabländer tillhörande samarbetsorganet GCC kräver att strömningstjänsten avlägsnar material som går emot ”muslimska värderingar”. I saudiska medier specificeras vilken sorts innehåll som avses.

Flera arabiska gulfländer kräver nu att strömningstjänsten Netflix ska avlägsna ”stötande innehåll” från sina filmer och serier. I ett gemensamt uttalande från Den saudiska medieregulatorn och samarbetsorganisationen Gulf Cooperation Council (GCC) – där Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Bahrain, Kuwait, Oman och Qatar ingår – hävdas att vissa program i tjänsten går emot ”muslimska och samhälleliga värderingar och principer”, utan att det här närmare förtydligas vilka dessa är.

I uttalandet står att läsa:

Plattformen har kontaktats angående eliminering av detta innehåll, inklusive sådant riktat till barn.

Vidare fastslås att regionala myndigheter ”avser följa upp plattformens efterlevnad av direktiven, och i händelse av fortsatt förevisande av kränkande innehåll, kommer nödvändiga rättsliga åtgärder att vidtas”.

Saudiskt klarspråk

Saudiarabiens public service-television (Al-Ekhbariya) utmärker sig genom att visa en intervju med en ”beteendekonsult” som beskriver Netflix som en ”officiell sponsor av homosexualitet”. I en ”söndagsintervju” på kanalen beskriver en advokat att Netflix ”filmer och serier för barn med scener som främjar homosexualitet under en dramatisk täckmantel” som ”ytterst olyckliga och smärtsamma för våra barn, barnbarn och därpå följande generation”.

Kanalen har även visat en intervju med en familje- och utbildningsrådgivare som förklarar att ”kränkande material smygs in i våra hem” och att landet står inför en ”censurkris”.

Inte bara i Saudiarabien...

Gulfländerna har upprepade gånger drabbat samman med amerikanska filmdistributörer angående innehåll relaterat till sexuella avvikelser, särskilt i filmer. Ett flertal länder i samma område runt persiska viken rödflaggade tidigare i år Disneyfilmen Lightyear, som har en sekvens där två kvinnor kysser varandra.

… men mest

Det är dock i Saudiarabien som Netflix pressats hårdare än någon annanstans på att begränsa sina filmers osedlighet. Landet, som öppnade sina första biografer 2017, beordrade i april Disney att klippa bort samtliga ”HBTQ-referenser” i Marvels superhjältefilm Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Disney vägrade – med följd filmen inte visas i kungariket.

Den saudiska statens ambition att skydda sin befolkning mot dekadens framträder i olika skepnad. I juni filmade saudiska statliga medier tjänstemän som beslagtog regnbågsfärgade leksaker och osedliga klädesplagg från butiker i huvudstaden, som en del av ett ”tillslag mot homosexualitet” – en böjelse som i sig är straffbar i landet och till och med kan beläggas med dödsstraff.