Den 13 juni 1937 hissades svenska och tyska nationalsocialistiska flaggor under invigningsceremonin av gymnastikfolkhögskolan Lillsved på Värmdö utanför Stockholm. Ett hundratal meter från skolan står Sveriges största nationalsocialistiska monument fortfarande kvar. Monumentet, ett tre meter högt solkors, vittnar om en historia allt för få känner till. 

Vetenskapsradion har gjort ett längre reportage om monumentet och om nationalsocialismens syn på idrott och hälsa.

Lyssna: Vetenskapsradion Historia

”Idrott, kroppskultur och hälsa var centrala begrepp i den nationalsocialistiska ideologin”, berättar Lena Berggren, historiker vid Umeå universitet, för Vetenskapradion. Hon har i sin forskning intresserat sig för Carl Ernfrid Carlberg, mannen som skapade gymnastikfolkhögskolan Lillsved. ”Carlberg var en centralfigur bland svenska nazister, och grundade bland annat förbundet Manhem, som var tidens viktigaste lobbygrupp för extremkonservativa frågor”, säger hon.

I radioinslaget diskuteras också vilken roll Lillsved var tänkt att ha. Lena Berggren menar på att det är befängt att kalla Lillsved för en ”naziskola” men tror att situationen kunde ha sett annorlunda ut om Tyskland vunnit kriget: ”Däremot fanns det nog många som tänkte sig att i ett framtida Europa, där Tyskland har vunnit andra världskriget och där den där ideologin kommit att dominera, är Lillsved ett väldigt bra plats att börja bygga upp ett ubildningssystem som liknande det som man hade i nazi-Tyskland med NAPOLI-skolor, utbildingsinstanser för Hitler-Jugend, speciella SS-institut och så vidare.”

Carlberg, som tog guldmedalj i gymnastik vid Stockholms-OS 1912, ville att Lillsved skulle bli en skola för eliten inom svensk gymnastik. Carlberg finansierade en stor del av spridandet av nationalsocialistisk propaganda i Sverige både före och efter andra världskriget.

Jympa i solkorsets skugga

 


  • Publicerad:
    2012-06-10 11:02